Poziția oficială

  •  

Materialele Serviciului Fiscal de Stat

06
07 2018
371

Contabilitatea leasingului financiar

Cum se tine evidenta contabila a contractului de leasing financiar la locatar?

Actele normative ce conțin reglementări aferente leasing-ului financiar sunt următoarele:
— Legea cu privire la leasing nr. 59 din 28.04.2005
— Standardul naţional de contabilitate (SNC) ”Contracte de leasing”. ”, aprobat prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.18 din 06.08.2013
Detalii
05
07 2018
361

Оформление поставки товаров, осуществленной безвозмездно для продвижения продаж

В целях соблюдения положений разделов II и III Налогового кодекса (НК), какими документами оформляется поставка товаров, осуществленная безвозмездно для продвижения продаж? Если одним из этих документов, согласно обобщенной базе налоговой практики (п.35.1.14), является налоговая накладная без отметки «non livrare», которая попадает в приложение № 2 к декларации по НДС, то какие данные покупателя указываются в этой накладной и приложении? Сложность состоит в том, что идентифицировать получателя при промо-акциях практически невозможно.
Detalii
05
07 2018
239

Reflectarea în factură a livrărilor producției agricole către arendatori persoane fizice

Livrarea producției agricole către arendatori persoane fizice are loc în baza facturii fiscale și a informației despre beneficiari. Cum se reflectă livrările date în factura respectivă, în anexă la Declarația privind TVA? Ce indicăm în rubrica „Codul fiscal al beneficiarului” în condițiile când beneficiari sunt mai multe persoane fizice?
Detalii
04
07 2018
130

Налогообложение посреднических услуг нерезидента

Два юридических лица заключают между ними контракт на поставку нефтепродуктов. Я как физическое лицо выступаю как комиссионер за определённую выполненную работу. Как в РМ облагается налогом на прибыль деятельность физических лиц, если я получаю определённую комиссию за выполненную работу?
Detalii
04
07 2018
347

Stingerea creanţelor persoanei juridice faţă de fondator

În cazul în care persoana juridică nu dispune de surse financiare pentru a întoarce împrumutul oferit de fondator conform contractului de împrumut, există o altă modalitate de restituire a împrumutului? De exemplu, prin facturarea şi eliberarea pe numele fondatorului a mărfurilor de care dispune compania în stoc sau a mijloacelor fixe, sau servicii în sumă echivalentă împrumutului acordat.
Detalii