Servicii

  •  

Legislație fiscală și aplicații contabile

09
12 2021
117

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах (Ценности, полученные в хозяйственное ведение, целевое финансирование и поступления)

Решение о передаче объектов публичной собственности  может быть   объединено с решениями о реорганизации  органов публичного управления  либо о создании, реорганизации или ликвидации бюджетных/публичных учреждений на самоуправлении  или государственных/ муниципальных предприятий. 

Detalii
09
12 2021
41

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ cu aplicarea echipamentelor de casă și de control

Asociația de economii și împrumut (AEÎ), conform prevederilor art. 7 al Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (în continuare – Legea nr. 139/2007), în funcție de categoria licenței pe care o deține, desfășoară activitate operațională de atragere a mijloacelor bănești sub formă de depuneri de economii de la membrii săi, credite, împrumuturi și alte mijloace, în scopul acordării împrumuturilor membrilor săi, precum și efectuarea investițiilor financiare în conformitate cu politica de investiții aprobată de către consiliul AEÎ.


Detalii

08
12 2021
49

Доступ к сельсхозсубсидиям получат новые бенефициары

Парламент принял в первом чтении поправки к Закону о принципах субсидирования развития сельского хозяйства и сельской местности, который направлен на расширение мер поддержки и предоставление доступа к Национальному фонду развития сельского хозяйства и сельской местности некоторым новым категориям сельхозпроизводителей.
 
В проекте уточняются критерии для мелких, средних и крупных сельхозпроизводителей, а в отдельную категорию выделена новая категория получателей субсидий - микро- сельскохозяйственный производитель. Это агропроизводитель, который обладает на правах собственности или владения и пользования до
Detalii
08
12 2021
428

Правовая база выполнения поденщиком неквалифицированных работ

 (Продолжение. Начало в № 5 (68), 6 (69), 2021 г.)

7. Каков порядок налогообложения доходов поденщика от выполнения неквалифицированных работ?


В отношении налогообложения дохода ст. 6 Закона № 22/2018 предусматривает, что уплата подоходного налога с дохода, полученного от выполнения поденщиком случайных неквалифицированных работ, производится бенефициаром в соответствии с положениями НК.


Detalii

07
12 2021
744

Acordarea cadourilor (primelor în formă nemonetară) angajaţilor: aspecte contabile și fiscale

În practica agenților economici deseori survin situaţii, când angajaților, fie cu ocazia sărbătorilor, fie sistematic (lunar, trimestrial), în temeiul regulamentului intern, li se oferă cadouri, inclusiv prime în formă nemonetară.


În momentul de față a rămas nemodificată prevederea de la pct. 12 din Anexa nr. 3 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (în continuare – Legea 489/1999), conform căreia nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – ASSO) aferente sumelor ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de către angajaţi sau de către foștii angajaţi la locul de muncă de bază.


Detalii

07
12 2021
811

Правовое ограничение размера удержаний из заработной платы

Запрещаются удержания из заработанных работником средств в пользу работодателя или других юридических и физических лиц, а также любые другие вычеты, не предусмотренные законодательством. Далее представлена таблица действующих правовых норм относительно ограничения размера удержаний из заработной платы. Субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством и коллективными договорами.


Detalii

06
12 2021
294

CPC: soluții pentru depășirea dificultăților în obținerea și gestionarea accesului

În pofida faptului că sistemul prin care contribuabilii au obținut posibilitatea accesului individual la serviciile fiscale electronice și repartizarea acestuia către persoanele responsabile din cadrul entității conform proceselor de business interne, a fost lansat în anul 2020, unii contribuabili solicită suportul până în prezent. În continuare, pe etape, vom explica procedura și cadrul normativ privind obținerea, gestionarea și setarea accesului în cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” (în continuare - CPC).

 

1. Obținerea accesului la toate serviciile fiscale electronice de către administratorul entității

 

Conform Regulamentului privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice aprobat prin Ordinul SFS nr. 125/2020, serviciile fiscale electronice se utilizează de pe portalul www.sfs.md.


Detalii
03
12 2021
243

Perfectarea documentară a costurilor în subsectorul pomicol

Îngrijirea și întreţinerea plantaţiilor pomicole se asociază cu o multitudine de costuri, dintre care cele mai semnificative se referă la resursele utilizate din componența activelor curente și costurile aferente retribuirii muncii angajaților. Orice agent economic care practică activitate de antreprenoriat (inclusiv entitățile care desfășoară activitate agricolă) în mod obligatoriu trebuie să confirme documentar toate costurile (expresia valorică a resurselor utilizate) pentru justificarea producerii acestora1.


Detalii

03
12 2021
110

Simplificarea casării plantațiilor perene

Casarea plantației perene se va efectua de proprietar sau deținător, în baza  acordului proprietarului, prin actul întocmit de către Comisia pentru casarea plantației, din care vor face parte proprietarul/deținătorul plantației și doi specialiști în agronomie și, respectiv, în contabilitate.
 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului prin care propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 705/1995. Proiectul este inclus pe agenda ședinței din 7 decembrie curent Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzători.


Detalii

02
12 2021
211

Costurile în subsectorul pomicol: actul de consum al materialelor

Orice agent economic care practică activitate de antreprenoriat, inclusiv cei din sectorul agricol, obligatoriu trebuie să confirme documentar toate costurile (expresia valorică a resurselor utilizate) pentru justificarea producerii acestora. Ținând cont de faptul că îngrijirea şi întreținerea plantațiilor pomicole se asociază cu o multitudine de costuri, dintre care cele mai semnificative se referă la resursele utilizate din componența activelor curente și costurile aferente retribuirii muncii angajaților, venim în sprijinul producătorilor agricoli cu articolul „Perfectarea documentară a costurilor în subsectorul pomicol”.
 


Detalii