Servicii

  •  

Legislație fiscală și aplicații contabile

12
11 2018
222

Получение спонсорской поддержки налогоплательщиками, в том числе государственными структурами

Спонсорская помощь является одной из главных составляющих в части, касающейся поддержки экономического субъекта в организации им мероприятий в различных сферах, а также в случаях, когда для их проведения у него недостаточно средств либо они отсутствуют.
Detalii
05
11 2018
1050

Declararea incapacității temporare de muncă în cazul cumulării funcțiilor

Care este modul de reflectare corectă în Darea de seamă IPC 18 a perioadelor şi sumelor indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul persoanelor care desfăşoară activitate prin cumul în cadrul a mai multor întreprinderi sau cumulează o funcţie în cazul aceleiaşi întreprinderi? De asemenea, solicităm explicaţii cu privire la stabilirea indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă în cazul cumulărilor de funcţii.
Detalii
15
10 2018
1842

Бухгалтерский учет лизинговых операций

(продолжение, начало в «Monitorul Fiscal FISC.md» № 5 (46), август 2018 г.)

Данный материал является продолжением статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала. Поскольку основные положения законодательных и нормативных актов, а также общие правила учета лизинговых сделок были рассмотрены ранее, в предлагаемом материале изложены вопросы учета и некоторые налоговые аспекты экономических операций в рамках договора финансового лизинга.
Detalii
12
10 2018
849

Contabilizarea operațiunilor privind recuperarea creanțelor de către entitățile specializare în colectarea/recuperarea creanțelor: aspecte contabile și fiscale

În ultimul timp, tot mai frecvent, apar relații între subiecții activității de antreprenoriat care apelează la entități specializate în colectarea/recuperarea creanțelor. Entitățile care întâmpină dificultății privind încasarea sumelor de la debitorii săi, de obicei, angajează o entitate specializată în colectarea/recuperarea creanțelor (în continuare — entitatea colector) sau prin încheierea contractelor de prestare a serviciilor, sau a contractelor de cesiune de creanță.
Detalii
09
10 2018
1249

Покрытие убытков прошлых лет неденежными активами: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты

Действующее законодательство дает право собственникам предприятия (учредителям, акционерам) покрывать его убытки.

Так, в частности:

  • согласно ст. 35 ч. (1) лит. b) Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135/ 2007 г., общество обязано уменьшить свой уставный капитал

Detalii
08
10 2018
4329

Utilizarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate după 1 octombrie 2018

În contextul modificărilor operate în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale de stat ca urmare a adoptării pachetului legislativ al reformei fiscale, a apărut necesitatea introducerii unor modificări şi completări în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate (în continuare – Clasificator).
Detalii
25
09 2018
1508

Некоторые особенности бухгалтерского учета и налогообложения фирм, занимающихся туристической деятельностью, в вопросах и ответах

Туризм представляет собой динамично развивающуюся отрасль экономики, формируя один из главных источников доходов для 83% государств и являясь главным источником доходов для 38% государств.
Detalii
21
08 2018
1009

Cursuri de instruire privind utilizarea SIA MTender pentru funcționarii instituțiilor bugetare din Chișinău

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță că în luna septembrie 2018 va organiza, pentru specialiștii în domeniul achizițiilor publice din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare din mun. Chișinău, cursuri de instruire privind utilizarea instrumentelor electronice de achiziții publice MTender. Aceste cursuri sunt ghidate de formatorii Centrului de instruire în finanțe din cadrul CTIF, iar participarea la ele este gratuită.
Detalii