Servicii

  •  

Legislație fiscală și aplicații contabile

06
05 2021
336

Приобретение земельных участков у физических лиц юридическими лицами: порядок учета и отражения в отчетах

Довольно часто, в процессе переговоров между физическими и юридическими лицами относительно купли-продажи товаров согласовывается стоимость, которая должна быть выплачена физическому лицу субъектом. Однако, при поступлении подтверждающих документов в бухгалтерию субъекта, бухгалтеры сталкиваются с такими трудностями, как: в нотариально заверенном договоре купли-продажи стоимость сделки не включает удержания, что должны быть произведены из этих сумм и перечислены в бюджет.


Detalii

05
05 2021
196

Stimularea creditării producătorilor agricoli

Proiectele de subvenționare ce corespund măsurii de stimulare a creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenție financiară nebancare vor avea prioritate la recepționarea dosarelor. În Monitorul Oficial din 30 aprilie curent a fost publicată Legea nr. 44 din 26 martie 2021 pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Potrivit noilor prevederi, proiectele de subvenționare ce se referă la măsura menționată supra vor face excepție de la principiul autorizării plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, conform regulii „primul venit, primul servit”, prevăzut în art.32 din Legea nr.276/2016.


Detalii

04
05 2021
468

Поставки в Приднестровье алкогольной и табачной продукции: потребительская или акцизная марка?

Является ли обязательной маркировка потребительской маркой алкогольной и табачной продукции, поставляемой предприятию, зарегистрированному в Приднестровском регионе, если данная продукция уже маркирована акцизной маркой РМ?
 
Согласно ст.XV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, с 1 мая 2021 г. устанавливается требование о маркировке потребительской маркой алкогольной продукции и табачных изделий,
Detalii
30
04 2021
446

Accesarea SIA CPC de către persoană nerezidentă – conducător al persoanei juridice, care a obținut accesul la serviciile fiscale electronice în baza codului fiscal format din seria și numărul pașaportului străin

Întrebare adesea adresată de către contribuabili este: Cum se modifică contabilul-șef în sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale prin SIA „Declarație electronică”, dacă conducătorul persoanei juridice este persoană nerezidentă și a obținut accesul la serviciile fiscale electronice în baza codului fiscal atribuit de SFS, format din seria și numărul pașaportului străin?
 


Detalii

27
04 2021
623

Utilizarea e-facturii de către neplătitorii TVA

Sunt obligați agenții economici care nu sunt înregistrași în calitate de plătitori ai TVA și care nu efectuează livrări impozabile cu TVA să utilizeze, în temeiul art.117 alin.(12) din Codul fiscal, e-factura?
 
Conform art.117 alin.(12) din CF, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).
Detalii
26
04 2021
920

Limitarea dreptului de creare și/sau semnare și/sau anulare a facturilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”

În cadrul marilor companii, adesea persoanele responsabile de circulația facturilor fiscale, dețin anumite atribuții, drepturi și restricții ce pot fi efectuate asupra documentelor contabile. Astfel, în cadrul sistemului „e-Factura” au fost dezvoltate opțiunile de restricționare a funcționalităților posibil a fi accesate de către persoanele responsabile cu drept de acces la sistem, și anume pentru utilizatorii cu rol de contabil.


Detalii

23
04 2021
422

Deducerea cheltuielilor pentru combustibil în cazul mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria

Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de către entitate pentru combustibilul utilizat în cadrul activității de întreprinzător, ce se atestă prin foaia de parcurs a mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria?
În conformitate cu prevederile OMF nr. 24/36 din 25.03.1998, sunt aprobate trei tipuri de foi de parcurs în funcție de tipul de transport efectuat, după cum urmează:
  1. foaie de parcurs pentru autocamioane;
  2. foaie de parcurs pentru autobuze;
  3. foaie de parcurs pentru autoturisme.


Detalii

23
04 2021
512

Divizarea facturilor fiscale în cadrul sistemului „e-Factura” pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului

La data de 16 aprilie 2021, pentru SIA „e-Factura” a fost lansată o nouă actualizare cu funcționalitățile de divizare a sistemului pe aparatul central/oficiile teritoriale/filiale ale contribuabilului, cu compartimentul în cadrul sistemului de gestionare a accesului de către utilizatorul cu rol de „Director” pentru persoanele responsabile din cadrul companiei și restricționarea vizualizării facturilor fiscale de la o subdiviziune la alta, precum și crearea posibilități de emitere a facturilor fiscale în cadrul aceleiași entități, de la o subdiviziune la alta.
 
Întru utilizarea funcționalului nou lansat, inițial este necesar de a crea filialele companiei în cadrul sistemului „e-Factura”, pentru ca ulterior să fie posibilă gestionarea accesului pentru persoanele responsabile întru crearea și vizualizarea facturilor fiscale pe anumită filială și nu în întregime pentru toată compania, precum și de a recepționa ulterior doar facturile fiscale destinate filialei create.


Detalii

22
04 2021
1058

Factura fiscală. Întrebări și răspunsuri

Conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de CF. Pentru livrările impozitate1 conform art.104 lit.a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 
 
La moment pe teritoriul RM sunt în circulație 3 tipuri de facturi fiscale cu aceeași forță juridică, obligații/drepturi privind TVA:


Detalii