avatar
Buna ziua. Ce se intimpla, atunci cand nu sunt respectati termenii indicati (bilant de lichidare, declaratia privind impozitul pe venit) pentru derularea procedurii de radiere? Este Decizia, anuntul in MO, inchiderea contului de decontare.
S- au prezentat TL13, obligatia fata de BPN lipseste.
Va multumesc anticipat
avatar
Apare obligația modificarii (anularii/inregistrarii) subdiviziunilor în cazul modificării suprafetei (m2) magazinului sau schimbarii numarului buticului situat in inciinta altuia magaginul comercial?
avatar
Bună ziua. Adresăm întrebarea autorului și revenim cu un răspuns. Mulțumim!
avatar
Buna ziua.
In caz ca salariatul isi ia concediul din cont propriu. IRM 19 se complecteza? Si anume care coloane completam si coduri indicam. Multumesc
avatar
Stimate abonat, aveți perfectă dreptate afrimând că Avizul de însoțire a mărfii nu poate fi utilizat la transportarea mărfurilor, materialelor între unitățile teritorial dezintegrate. Exact acest fapt confirmă și autorii articolului, oferind și soluția în cazul dat:

„În cazul în care depozitul central de materiale este dezintegrat teritorial, apare problema perfectării documentare a mișcărilor interne între depozite. Potrivit art. 12 al Legea nr. 287/2017, începând cu 01.01.2019, documentele primare cu regim special nu se mai utilizează în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial fără transmiterea dreptului de proprietate. În astfel de cazuri, trebuie utilizate documente primare elaborate de sine stătător de către entitate respectând elementele obligatorii prevăzute în art. 11 al Legii nr. 287/2017.

Începând cu 01.05.2019, entităţile pot aplica la transportarea mărfurilor Avizul de însoţire a mărfii. Dacă să ne referim la destinația de utilizare a acestuia, potrivit Ordinului MF 65/2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” și a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii”, acesta se eliberează în următoarele cazuri: a) însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective;
b) transportarea mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare și de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale. După cum se observă, acest document nu poate fi utilizat pentru documentarea mișcărilor interne în cadrul entităţii dezintegrat teritorial.


Totodată menționăm că, în anexa nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28.08.2017 Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, clauza privind utilizarea facturii fiscale în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu a fost eliminată.

În practică, în acest caz se întocmește factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”. Prin urmare, în momentul actual, documentarea mișcărilor interne de materiale între depozitele entităţii de producţie poate fi efectuată fie prin documente elaborate de sine stătător de către entitate, fie prin factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”.
Totuși, considerăm că documentarea mișcărilor interne de materiale între depozite dezintegrate teritorial trebuie efectuată cu respectarea cerinţelor Legii nr. 287/2017, însă în acest context trebuie operate modificări în Ordinul MF nr. 118/2017.
Transmiterea materiei prime și materialelor în secţiile de producere nu denotă și consumul acestora. În acest scop, propunem de a deschide în cadrul contului 811 „Activităţi de bază” a subcontului 8110 «Costuri directe de materiale pe secţie», în debitul căruia se va acumula valoarea contabilă a materiilor prime și materialelor primite în secţie pe parcursul lunii și se va credita la finele lunii la repartizarea acestora pe fiecare tip de produs fabricat, precum și reflectarea la contul 211 „Materiale” a valorii contabile a materiilor prime și materialelor neutilizate în producere la finele lunii.

Considerăm că acest subcont este binevenit, mai ales pentru entităţile care aplică sau doresc să aplice un sistem informaţional pentru compartimentul de producere.
avatar
Subiectul Avizului de Insotire a marfurilor, la transportarea marfurilor, materialelor intre unitatile teritorial dezintegrate, este descris de doua ori, si de fiecare data te duce in eroare, deoarece Avizul nu poate fi utilizat in acest scop.
avatar
Bună ziua. Potrivit autorului, în cazu în care agenția de turism aplică regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, aceștia vor achita 4% din venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de declarare sau se va aplica 12% din venitul impozabil.
avatar
«Respectiv, comisionul primit de către agenția de turism reprezintă venit impozabil, urmând a fi impozitat la 12%, art. 15 lit. b) din CF»
si/sau 4 %?
avatar
Bună ziua,
Articolul "Încă trei genuri de activitate vor fi permise în baza patentei de întreprinzător" face referire la un proiect de hotărâre propus spre consultare, prevederile lui încă nu sunt în vigoare.

Cu referire la termenul activității de comerț cu amănuntul, desfăşurate în baza patentei, acesta a fost extins până la 31 decembrie 2019, însă, actualmente în Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede extinderea acestui termen până la 31 decembrie 2022.
avatar
Buna ziua, facand referinta la articolul "Încă trei genuri de activitate vor fi permise în baza patentei de întreprinzător" publicat ieri 15.07.2019, vreau sa va adresez o intrebare. De ce se introduc altre 3 genuri de activitate permise in baza patentei, daca pe data de 14.05.2019 Monitorul fiscal a publicat un articol in care se aminteste ca termenul activitatii de comert cu amanuntul, desfasurate in baza patentei, va expira la data de 31.12.2019? Sa intelegem din articolul publicat ieri ca totusi termenul patentei nu va expira la 31.1219? Sau sa nu avem intcredere in informatia publicata pe 14.05.19?Multumesc anticipat pentru raspuns.
avatar
Bună ziua. Aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” la adresa: MD 2005, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, precum şi prin intermediul poştei electronice: mail@sfs.md sau de a depune petiţia scrisă în cutia poştală, care se află la intrarea în SFS.
avatar
Va rog sa indicati si cutiuta postala unde pot fi expediate petitiile
avatar
Bună ziua,

Corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente se efectuează în felul următor:
• în cazul depistării erorii care condiţionează apariţia profitului perioadelor precedente, se înregistrează ca majorare a creanţelor sau altor active, diminuare a datoriilor, amortizării sau deprecierii activelor concomitent cu majorarea corecţiilor rezultatelor perioadelor precedente;
• în cazul depistării erorii care condiţionează apariţia pierderii perioadelor precedente, se înregistrează ca diminuare a corecţiilor rezultatelor perioadelor precedente concomitent cu diminuarea creanţelor sau altor active, majorarea datoriilor, amortizării sau deprecierii activelor.

Totodată, vă recomandăm următoarele articole în care sunt redate aspectele VEN12 pentru perioada fiscală 2018:
Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018, cap. I
Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (partea a II- a)
Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare)
https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/modul-de-completare-a-anexei-1d-si-2d-din-declaratia-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-perioada-fiscala-2018-continuare_2.html
Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare)
Modul de completare a anexei 1D și 2D din Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 (continuare
avatar
Buna ziua, as vrea sa intreb dar ce facem cu VEN12 pentru perioada 2018 in cazul daca avem a doua situatie din exemplu de mai sus, trebuie de prezentat la corectare si ce facem cu impozitul pe venit?
avatar
avatar
Am primit raspuns oficial de la fisc unde conf punctului 17 din Regulament stabileste ca incasarea taxelor de aderare ,cotizatiilor de membru,este activitatea a carui specific permite efectuarea incasarilor banesti in numerar fara aplicarea masinei de casa si control,cu eliberarea bonului de plata.
avatar
Prin urmare, asigurarea socială şi medicală a cetăţenilor străini, angajaţi ai întreprinderilor cu investiţii străine, este benevolă.
P.S.
Pina la urma se primeste ca nu e binevola ci obligatorie in cazul cind se incheie un contract individual de munca)))???
avatar
Cum se va calcula impozitul daca partrul la bloc locativ a fost vandut ca destinatie comerciala unei persoane juridice (X)? dar constructia nu este finisata mai mult de 50%?
In acelash timp ca si bun imobil care apartine noului proprietar (parterul) este finisat dar nu e dat in expluatare?
avatar
https://monitorul.fisc.md/questions/asigurarea-obligatorie-a-angajailor-nerezideni.html
avatar
Apare intrebarea cum se vor impozita salariile atunci cind salariatii nu au dorinta de beneficia de asistenţă medicală şi socială în țara noastră???