01
07 2022
1575

Au fost operate modificări în mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 1 iulie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 65 din 1 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 65.

În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială) precum și în legătură cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.325-333, art.494),


ORDON:


1. Ordinul ministrului finanțelor nr.08/2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.27-32, art. 94) se modifică după cum urmează:

1) La Anexa nr.2 punctul 26 se expune în redacția următoare:
”26. În anexa 1D se arată utilizarea sumelor primite în urma desemnării procentuale conform destinației pe tipuri de cheltuieli, conform pct. 27 din Hotărârea Guvernului
nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale.
Se completează după expirarea perioadei de utilizare a sumelor primite în urma desemnării procentuale (2 ani) și se reflectă situația la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor, pentru întreaga perioadă, cu indicarea sumei utilizată în fiecare an, separat.”.


2. Ordinul ministrului finanțelor nr.09/2018 „Privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.27-32, art.95) se modifică după cum urmează:
1) La Anexa nr.1:
a) în denumirea indicatorulului rîndului 120 textul „art.694” se substituie cu textul ”art.15 lit.a)”;
b) în rândul 0304 din Anexa 1D textul „art.27 alin.(8)”se substituie cu textul „art.261 alin.(10)”;
c) rândul 0305 din Anexa 1D se expune în următoarea redacţie „Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din Codul fiscal)”;
d) rândul 0306 din Anexa 1D se expune în următoarea redacţie „Suma amortizării mijloacelor fixe (art.261 din Codul fiscal)”.
2) La Anexa nr.2:
a) la punctul 22 textul „art.694” se substituie cu textul „art.15 lit.a)”;
b) în punctul 32:
- textul „în baza contractului de locațiune operațională” se substituie cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”;
- textul „art.27 alin.(9) lit.b)” se substituie cu textul „art.261 alin.(11)”;
- textul „nr.289 din 14 martie 2007” se substituie cu textul „nr.704 din 27 decembrie 2019”;
c) în punctul 33 cuvântul „uzurii” se substituie cu cuvântul „amortizării”;
d) punctul 48 se expune în redacția următoare:
”48. Începând cu perioada fiscală de raportare 2021 coloana 8 nu se completează.”.

3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 146/2019 „Privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.329-336, art.1852) se modifică după cum urmează:
1) La Anexa nr.1 rândul 0305 din Anexa 1D se expune în următoarea redacţie „Cheltuieli aferente reparaţiei mijloacelor fixe utilizate conform contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune (art.261 alin.(11) din Codul fiscal)”;
2) La Anexa nr.2 în punctul 33 textul „contractului de locaţiune operaţională (arendă)” se substituie cu textul „în baza contractului de locaţiune, arendă, leasing operaţional, concesiune”.


4. Ordinul ministrului finanțelor nr.40/2020 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venit al agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.87-93, art.300) se modifică după cum urmează:

1) În Anexa nr.1 denumirea indicatorului rândului 2 se expune în redacția următoare: ”Venituri neimpozabile”;
2) La Anexa nr.2:
a) punctul 10 se expune în redacția următoare:
”10. În rândul 2 se indică suma veniturilor neimpozabile care nu se includ în componența obiectului impunerii.”;
b) se completează cu un nou rând 101 cu următorul conținut:
”101. Rândurile 2.1 – 2.8, începând cu perioada fiscală de raportare 2022, nu se completează.”.


5. Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu perioada fiscală de raportare 2022.


MINISTRU                                                                             Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 65. Chişinău, 1 iunie 2022. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.