03
01 2014
6493

HG Nr. 990 din 06.12.2013 cu privire la zilele de odihnă în anul 2014

Publicat: 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296 art Nr: 1099

În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în anul 2014,

Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

  1. Zilele de 6 ianuarie, 2 mai, 25 şi 26 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 ianuarie, 17 mai, 13 şi 20 decembrie – zile lucrătoare.
  2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele considerate lucrătoare activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.