Documente și comentarii

IPC21. Ce modificări intră în vigoare la 1 ianuarie 2022

La 1 ianuarie 2022 întră în vigoare prevederile Odinului nr.156 din 29 decembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat.  Oferim contribuabililor posibilitatea de a lua cunoștință cu modificările și completările operate în Formularul IPC21.
 

ORDIN

cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020

În temeiul pct.9 subpct.11) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.329, art.801 din 06.09.2017),

ORDON:

1. Ordinul ministrului finanțelor nr.94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.199-204, art.687) se modifică după cum urmează:

1) în Anexa nr.1:

a) în preambulul formularului tipizat (Forma IPC21), rubrica „După controlul fiscal” va avea următorul cuprins: „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate; Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal”;

b) în Tabelul nr.2, în colonița 10 de la indicatorii specificați la rândurile 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4 se reflectă semnul „x”;

2) în Anexa nr.2:

a) în Capitolul I „Dispoziții generale”, punctele 8, 8.1, 8.2, 8.21, 8.22 și 8.3 se abrogă;

b) în Capitolul II „Modul de completare a dării de seamă”: textul „ în rubrica „După controlul fiscal” – se pune semnul “√” în pătrățelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micșorate contribuțiile de asigurări sociale” se substituie cu următorul text: „la rubrica „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate” - se pune semnul „√” în pătrățelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă prin care se declară contribuțiile de asigurări sociale modificate în rezultatul controlului, pentru persoanele asigurate. Informația cu privire la descifrarea sumelor recalculate se declară, luând în calcul și contribuțiile declarate anterior, pentru perioada la care se referă recalculul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației;

la rubrica „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal” - se pune semnul „√” în pătrățelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă prin care se corectează datele persoanei asigurate pentru perioada supusă anterior controlului fiscal (spre exemplu: categoria persoanei asigurate, codul funcției, perioada de activitate, etc.).

Bifarea simultană a rubricii „Declararea contribuțiilor de asigurări sociale recalculate în rezultatul controlului fiscal pentru persoanele asigurate” și a rubricii „Corectarea datelor persoanei asigurate pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal” nu se admite”;

textul aferent modului de completare a rândurilor 2, 2.1, 3, 3.1 se substituie cu următorul text: „Indicatorii din rândurile 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4 nu se declară începând cu perioada lunii ianuarie 2022”.

2. Prima perioadă pentru care se raportează obligațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, potrivit formularului tipizat modificat conform prezentului ordin, este luna ianuarie 2022.

3. Prezentul Ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

 

MINISTRU                                                           Dumitru BUDIANSCHI

Nr. 156. Chişinău, 29 decembrie 2021

Версия Приказа №156/2021 на русском языке.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

14327 vizualizări

Data publicării:

03 Ianuarie /2022 08:59

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon