Documente și comentarii

Modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 24 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 147 din 14 decembrie 2021 cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare.

În continuare vă propunem să luați cunoștință cu prevederile Ordinului publicat.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) litera1), art.27 alin.(2) și art.65 alin.(1)-(2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, în scopul reglementării în domeniul Clasificației bugetare,


ORDON:


În anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr.40 din 8 aprilie 2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 106-113, art.617), cu modificările ulterioare, se operează modificări după cum urmează:


1. Se completează cu un capitol nou cu următorul cuprins:
„Capitolul II1 Administratorii de venituri (AV)

51. Administrator de venituri - autoritate/instituție bugetară care este împuternicită cu dreptul de colectare/ restituire, evidență și control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public național și care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării și încasării acestora.


52. Administratorii de venituri sunt stabiliți conform actelor normative în baza cărora se instituie colectarea veniturilor și altor încasări ale bugetului public național.


53. Lista și codurile administratorilor de venituri se prezintă în Anexa 51 la prezentul Regulament.”


2. La anexa nr. 6 din Notă, punctul 1 se exclude.


3. Pe tot parcursul textului ordinului și în anexe, sintagma „Direcția politici bugetare și sinteză bugetară” se substituie cu sintagma „Direcția politici și sinteză bugetară”.


4. Regulamentul privind administrarea Clasificației bugetare se completează cu Anexa 51 în redacția anexei la prezentul ordin.


5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                    Dumitru BUDIANSCHI

Nr. 147. Chișinău, 14 decembrie 2021.


 
Anexă
la Ordinul ministrului finanțelor
nr. 147 din 14 decembrie 2021
 „Anexa nr. 51
la Regulamentul privind
administrarea Clasificației bugetare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

823 vizualizări

Data publicării:

27 Decembrie /2021 07:50

Domeniu:

Noutăți | Ordine MF

Etichete:

Clasificaţia bugetară | Ordin MF

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon