Documente și comentarii

Modificări în formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 23 aprilie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 216 din 16 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10), precum şi art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


ORDON:


1. Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392 din 30.04.2015 „Privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.110-114/733) se expune conform redacției în anexa nr.1 la prezentul ordin.


2. Prezentul ordin intră în vigoare la data aprobării.

3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor a SFS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTOR                                                                                  Serghei PUȘCUȚA

Nr. 216. Chişinău, 16 aprilie 2021. 

Anexa nr.1
la Ordinul SFS
nr. 216 din 16 aprilie 2021

Declar că:
- informația din cerere este veridică;
- cunosc despre activitatea desfășurată de către entitatea, pe care o reprezint ca persoană cu funcții de răspundere;
- numărul de angajați și fondul de salarizare corespund cu cele declarate Serviciului Fiscal de Stat;
- accept efectuarea vizitelor fiscale ulterioare, cu prezentarea documentelor la solicitarea funcționarului fiscal. 

Confirm că cunosc despre obligația subiectului, înregistrat în calitate de plătitori a TVA, de prezentare a dărilor de seamă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică conform art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

Mă oblig să întreprind acțiunile necesare în vederea obținerii semnăturii electronice de autentificare pînă la survenirea termenului de prezentare a primei dări de seamă.


________________________                                                      __________________
Numele, prenumele conducătorului                                       semnătura 

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1198 vizualizări

Data publicării:

23 Aprilie /2021 09:20

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Ordine SFS | Legislație fiscală

Etichete:

TVA | ordin SFS | certificat | platitor TVA

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon