13
12 2013
1371

O R D I N IFPS Nr. 2554 din 02.12.2013 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Publicat : 10.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 290 art Nr : 1831 În temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) al Codului fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-196/656 din 05.10.2010) şi Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.187-191/1742 din 04.11.2011), ORDON: 1. Se aprobă lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie: tabel 2. Direcţia economico-financiară, în baza listei aprobate conform punctului 1 al prezentului ordin, va elibera serii şi numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii impozabili cu TVA. La depunerea cererilor pentru obţinerea seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici vor prezenta mostrele de hîrtie specială cu însemne de protecţie care urmează a fi utilizată pentru imprimarea facturilor fiscale în scopul verificării conformării hîrtiei speciale cerinţelor stabilite în p.5 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010. La solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale vor prezenta Direcţiei economico-financiare darea de seamă în formă liberă privind seria şi diapazonul de numere utilizate. 3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţă tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. 4. Direcţia generală impozite şi taxe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL PRINCIPAL DE STAT

Ion PRISĂCARU

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.