08
07 2022
5139

Obligația aplicării ștampilei pe documentele contabile, exclusă din mai multe ordine ale Ministerului Finanțelor

În Monitorul Oficial de astăzi, 8 iulie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 76 din 24 iunie 2022 cu privire la modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor.

În continuare oferim varianta integrală a Ordinului nr. 76/2022.

În temeiul art.8 alin.(1) lit.b) din Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), cu modificările ulterioare, şi în scopul excluderii prevederilor privind obligația aplicării ștampilei pe documentele contabile, în contextul art.11 alin.(7) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și art.3 pct.5 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845/1992,


ORDON:


1. Ordinul ministrului finanţelor nr.181/2019 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.7-13, art.20) se modifică după cum urmează:
În Anexă, la pct.23 subpct.3) și 4), sintagma „şi, după caz, ştampila” se exclude.

 

2. Ordinul ministrului finanţelor nr.65/2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.148-158, art.719) se modifică după cum urmează:
În Anexa nr.2, pct.10:
1) subpct.18), sintagma „şi, după caz, se aplică ştampila furnizorului” se exclude;
2) subpct.21), sintagma „şi, după caz, aplică ştampila pentru primirea încărcăturii” se exclude.


3. Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2018 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.6-12, art.60) se modifică după cum urmează:
În Anexă la pct.24 subpct.3) și 4) sintagmele „şi, după caz, ştampila” se exclud.

 

4. Ordinul ministrului finanţelor nr.110/2011 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.182-186, art.1682) se modifică după cum urmează:
1) În Anexa nr.1, ex.1, 2 și 3 ale Formularului tipizat,abrevierile „L.Ș. M.П.” se exclud;
2) În Anexa nr.2, pct.5 subpct.17), propoziția „Recepţionerul aplică ştampila entităţii pe toate exemplarele formularului „A-2/bi Bonul de comandă”.” se exclude.

 

5. Ordinul ministrului finanţelor nr.85/2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.1095) se modifică după cum urmează:
În Anexa nr.1, abrevierile „[L.Ș.]-[M.П.]” se exclud.

 

6. Ordinul ministrului finanţelor nr.71/2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.153-159, art.809) se modifică după cum urmează:
În Anexa nr.1, abrevierile „[L.Ș.] [M.П.]” se exclud.

 

7. Ordinul ministrului finanţelor nr.21/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.53-59, art.310) se modifică după cum urmează:
În Anexele 1, 2, 3 (4 cazuri), 5, 7, 8 și 9, sintagma „, ștampila” se exclude.

 

8. Ordinul ministrului finanţelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.166-169, art.953) se modifică după cum urmează:
În Anexa 13 Formular INV-9 și Anexa 13 Formular INV-9 (VERSO), abrevierile „L.Ș.” se exclud.

 


9. Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106/2008 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente“ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.189, art.559) se modifică după cum urmează:
1) În Formularul tipizat, abrevierea „L.Ș. M.П.” se exclude.
2) În liniuța a 19-a din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, capitolul
„Completarea formularului „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”, sintagma „cu aplicarea ştampilei locatarului” și propoziția „În cazul cînd serviciile sînt primite în baza delegaţiei eliberate de locatar, ştampila locatarului nu se aplică;” se exclud.

 


10. Se admite utilizarea de către entităţi a formularelor documentelor primare și documentelor primare cu regim special, valabile pînă la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pînă la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entităţi, Serviciul Fiscal de Stat etc.

 


11. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                               Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 76. Chişinău, 24 iunie 2022

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.