Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 541 din 28. 12.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (33.1.27) Care sunt modalitățile de comercializare a bunurilor sechestrate? 2. (33.1.26) În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat este în drept să aplice sechestrul ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale? 3. (33.1.25) Care este procedura de sechestrare a bunurilor care se află la alte persoane? 4. (32.1.46) Cum are loc stingerea obligației fiscale prin compensare? 5. (32.1.45) Persoana care oferă servicii contabile la întreprindere și este responsabilă de ținerea contabilității este obligată sa te înregistreze la SFS în calitate de contabil şef a întreprinderii respective? 6. (32.1.44) Care este modul de achitare a obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile? 7. (32.1.43) Este obligat contribuabilul să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea contului bancar? 8. (32.1.42) Este obligat executorul judecătoresc care activează în cadrul biroului asociat al executorilor judecătorești să fie luat la evidență fiscală ca persoană ce practică activitate profesională în sectorul justiției? 9. (32.1.41) În ce cazuri își încetează activitatea asociația obștească? 10. (32.1.40) La suspendarea operațiunilor la conturile bancare, în ce cazuri se permite trecerea la scăderi? 11. (32.1.39) Care sunt modalitățile de plată prin MPay?11. (32.1.39) Care sunt modalitățile de plată prin MPay? 12. (32.1.38) Se consideră subdiviziune încăperea cu destinație depozit angro deținută în baza contractului de locațiune? 13. (32.1.37) Poate fi suspendată activitatea independentă?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon