Documente și comentarii

ORDIN SFS nr. 602 din 02.11.2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (39.8) Sunt în drept angajații conducătorii auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi să transmită soției/soţului scutirea la impozitul pe venit? 2. (29.1.12.19) În cazul modificării perioadei fiscale, care perioadă se va lua ca referință pentru calcularea impozitului pe venit în rate? 3. (39.6) Care regim fiscal se va aplica pentru plățile salariale îndreptate în folosul angajaților conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi care cumulează două funcții la una şi aceeași entitate? 4. (39.5) Urmează să se declare în darea de seamă anuală (forma IALS 18) veniturile achitate în folosul angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi? 5. (39.4) În care dări de seamă fiscale urmează să se declare impozitul pe venit reținut din plăților salariale ale angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, care depășește suma de 10 000 lei per lună? 6. (39.3) Care este modul de declarare a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurare socială și asigurare medicală calculate de către angajator pentru angajații- conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ? 7. (39.2) Care este regimul fiscal aplicat asupra plăților salariale, ale angajaților - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, care depășește suma de 10 000 lei per lună pe fiecare angajat ? 8. (39.1) Care sunt impozitele și plățile care urmează să se calculeze și achite de către angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi pentru angajații conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi ?

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon