10
01 2014
2715

ORDIN Nr. 169 din 03.12.2013 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală”.

În conformitate cu prevederile art.20 din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), cu modificările şi completările ulterioare şi întru executarea prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, ORDON: Punctul 5 alineatul cinci din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196, art.656), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.774 din 16 septembrie 2010, va avea următorul cuprins: „Dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă:
  1. agenţilor economici deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;
  2. agenţilor economici, cu excepţia celor menţionaţi la pct.1), care se conformează următoarelor cerinţe:
  1. existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară;
  2. eliberarea unui număr mai mare de 1000 exemplare de formulare tipizate de documente primare cu regim special, gestionate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pe lună;
  3. cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună.”

MINISTRUL FINANŢELOR

Anatol ARAPU

Nr. 169. Chişinău, 3 decembrie 2013

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.