10
01 2014
1612

ORDIN Nr. 2840 din 27.12.2013 cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.2554 din 02.12.2013

În temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.169 din 03.12.2013 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr.953 din 24.12.2013, ORDON: 1. Punctul 1 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.2554 din 02.12.2013 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.290/1831 din 10.12.2013) se completează cu următorul text: 2. În rîndul 5 din punctul 1 sintagma “S.R.L. Moldtelecom” se substituie cu sintagma “S.A. Moldtelecom”. 3. Direcţia generală impozite şi taxe va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ŞEFUL INSPECTORATULUI FISCAL PRINCIPAL DE STAT

Ion PRISĂCARU

Nr. 2840. Chişinău, 27 decembrie 2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.