01
08 2022
309

(ro/ru) SIA MEV, modificarea cerințelor tehnice față de ECC și de certificare a acestora

Comisia interdepartamentală pentru echipamente de casă și de control a publicat în MO vineri, 29 iulie, Decizia nr. Nr. 26-11/1-19/02-2022, prin care au fost aprobate modificări ce țin de cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, certificarea acestora, schimbul de date cu SIA MEV etc. Pentru facilitarea examinarea de către persoanele interesate a intervențiilor în normele stabilite, publicăm documentul integral.
 
Examinând chestiunile de pe ordinea de zi Comisia decide:
 
1. Se aprobă:

 
- modificările și completările la Cerințele tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020 nr. 293-303 art. 1149), conform Anexei nr. 1;
 
- modificările și completările la Regulamentul privind certificarea echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021 nr. 153-157 art. 722), conform Anexei nr. 2;
 
- modificările și completările la Regulamentul privind schimbul de date dintre echipamentele de casă și de control și Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, aprobat prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/01-2021 din 10.06.2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021 nr. 153-157 art. 722), conform Anexei nr. 3.
 
2. Decizia intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
3. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea Deciziei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
PREȘEDINTELE COMISIEI, SECRETAR DE STAT AL MINISTERULUI FINANȚELOR
Ion GUMENE
Nr. 26-11/1-19/02-2022.
Chișinău, 15 iulie 2022.
 
Anexele la respectiva Decizie a Comisiei interdepartamentală pentru ECC pot fi descărcate în continuare:
 
 
 
Скачать версию Решения № 26-11/1-19/01-2022  на русском языке.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.