18
09 2017
6687

« Prima Casă » a ajuns la nivel de proiect de lege

Ministerul Finațelor propune spre consultare publică proiectul de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă”, iar Guvernul are la dispoziție două luni să își aducă actele normative în concordanță cu proiectul dat, precum și să elaboreze regulamentele și alte acte necesare pentru executarea prevederilor. După cum a fost menționat în Conceptul Programului „Prima Casă”, scopul documentului constituie facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite bancare garantate parţial de stat, în special pentru familii tinere. Proiectul conține criteriile beneficiarilor, acestea fiind: • vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar; • să fie cetăţean al Republicii Moldova, angajat RM şi să dispună de venituri din surse oficiale; • plata lunară achitată sub formă de rată la credit şi să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale familiei acestuia. La stabilirea valorii veniturilor sunt acceptate şi veniturile oficiale ale rudelor de gradul I; • să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună cu soţul/soţia o locuinţă şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe; • să nu fi procurat anterior prin intermediul Programului o locuinţă. Pe de altă parte, criteriile de admitere a băncilor pentru participare în cadrul Programului vor fi stabilite de Guvern, însă în proiect se menționează că orice bancă licențiată din Republica Moldova, admisă pentru participare în cadrul Programului, poate acorda credite ipotecare beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Potrivit proiectului, preţul de procurare a locuinţei nu va depăși suma de 1 mil. lei, iar participația proprie inițială a beneficiarului este de cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței. Termenul de rambursare a creditului bancar va fi de până la 25 ani, dar nu va depăşi vârsta de pensionare a beneficiarului, stabilită de legislaţia în vigoare. Totodată, rata maximă efectivă a dobânzii va reprezenta suma ratei de referință pentru Program, precizată decătre Banca Națională a Moldovei, calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele cu termenul de la 6 luni până la 12 luni, o marjă maximă de până la 3,0%, care va fi precizată anual de către Guvern și comisionul de garantare de 0,5 % anual din soldul garanției de stat. Rata maximă efectivă a dobânzii va fi flotantă și va fi publicată de către Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii o dată la 6 luni, pe pagina sa web. Proiectul mai prevede că după expirarea termenului de 5 ani de la procurarea locuinţei, beneficiarul poate, cu acordul băncii şi al ODIMM, să solicite substituirea acestuia cu o altă persoană, care la rândul ei întruneşte condiţiile de eligibilitate stabilite pentru Program. Menționăm că prețul de vânzare a locuinţei ipotecate va fi coordonat de către bancă cu ODIMM, iar în cazul comercializării locuinţei ipotecate, banca va transfera Ministerului Finanţelor 50% din preţul obţinut, dar nu mai mult decât suma primită ca urmare a activării garanţiei de stat. În același timp, Serviciul Fiscal de Stat va avea misiunea de a recupera prin executare silită creanțele din garanțiile acordate și plătite băncii, neacoperite integral în urma comercializării locuinței ipotecate. Data limită pentru comentarii şi înaintarea propunerilor este 28 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.