Știri

A fost votat un proiect de lege ce reglementează relația dintre consumatori și vânzători

Legea aprobată conține mai multe modificări ce se referă la raporturile dintre cumpărător și vânzător și la drepturile cumpărătorului. Astfel, vânzătorul va fi obligat să livreze consumatorului produse care sânt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sânt în conformitate cu contractul de vînzare-cumpărare dacă corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model. De asemenea, produsele vor fi în conformitate cu contractul dacă prezintă caracteristici de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, dată fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului. Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă de conformitate existentă la momentul când au fost livrate produsele. Pe de altă parte, conform noilor prevederi, vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice dacă demonstrează că nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţia în cauză sau declaraţia a fost rectificată până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, precum și dacă decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză. În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului sau restituirea contravalorii pentru acest produs prin rezoluţiunea contractului. De asemenea, consumatorul are dreptul la opţiunea sa de a solicita vânzătorului repararea produsului sau înlocuirea acestuia, în fiecare caz gratuit, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. În cazul serviciilor, remedierea gratuită a deficienţelor apărute, înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzătoare a preţului se aplică la constatarea deficienţelor în timpul prestării sau recepţionării serviciului ori în cadrul termenului de garanţie, se face necondiţionat de către prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit de contract. La fel, consumatorul va fi în drept să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate corespunzătoare în orice moment, cu condiţia că achită prestatorului o parte din preţ, proporţională cu partea din serviciul prestat până la primirea de către prestator a avizului de reziliere a contractului, dacă contractul nu prevede altfel. Consumatorii vor depune reclamaţiile referitoare la produsele necorespunzătoare, iniţial, vânzătorului, prestatorului în perioada termenului de garanţie. Odată cu depunerea reclamaţiei consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie). Totodată, una din modificări prevede completarea legii privind protecția consumatorului cu lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar. Acestea sunt articole de bijuterie (articole din metale preţioase, pietre scumpe, din metale preţioase şi montate cu pietre semipreţioase şi sintetice, pietre preţioase şlefuite, confecţii şi articole din tricot, articole de igienă individuală, articole de parfumerie şi cosmetică și alte produse. Proiectul de lege face parte din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE în perioada și are drept scop instituirea cadrului normativ privind anumite aspecte ale vânzării de produse și garanții conexe, pentru asigurarea unui nivel minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne. Proiectul a fost votat în lectură finală.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1602 vizualizări

Data publicării:

23 Iulie /2016 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon