Știri

A intrat în vigoare Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public

Ordinul Ministerului Finanțelor privind aprobarea Conceptului și Planului de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, elaborat în scopul realizării prevederilor Legii contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 și a Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice pe anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013, a fost publicat în Monitorul Oficial, Nr. 50-59 din 17 februarie 2017. În ultimii 2 ani, în vederea îmbunătățirii managementului finanțelor publice, au fost elaborate un șir de acte legislative și normative, cum ar fi:
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014;
 • Clasificația bugetară în redacție nouă;
 • Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor;
 • Planul de conturi contabile unic în sistemul bugetar;
 • Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar etc.
În același timp, Ministerul Finanțelor a elaborat Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea Standardelor Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, care, la fel, au scopul dezvoltării sectorului finanțelor publice. Îmbunătățirea sistemului contabil în sectorul bugetar este unul din obiectivele propuse în Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice pe anii 2013-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 573 din 6 august 2013. Potrivit documentului, scopul Conceptului este de a defini viitorul cadru de contabilitate pentru sectorul bugetar în Republica Moldova, setarea intervalului de timp și măsurilor necesare pentru a elabora și a introduce Standardele Naționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP). Unul dintre elementele-cheie ale reformei managementului finanțelor publice în Republica Moldova este de a alinia evidența contabilă și raportarea financiară din sectorul bugetar la Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Beneficiile preluării regulilor din IPSAS vor asigura:
 • îmbunătățirea calității planificării strategice, elaborării politicilor bugetar-fiscale, gestionării finanțelor publice și sporirea eficienței în alocarea resurselor bugetare;
 • sporirea calității informațiilor financiare, ceea ce va permite mai multe oportunități de evaluare a performanței sectorului bugetar;
 • sporirea integrității prevederilor bugetului, contabilității financiare și raportării statistice;
 • dezvoltarea transparenței raportării financiare;
 • îmbunătățirea gestionării activelor statului și asigurarea cu informații mai exacte și complete;
 • posibilitatea de a se adapta mai ușor la schimbări;
 • asigurarea posibilității comparării cu rapoartele financiare ale altor țări.
Conform documentului, scopul reformei în domeniul contabilității sectorului public este de a îmbunătăți evidența contabilă și calitatea raportării financiare prin aplicarea contabilității de angajamente modificată, bazate pe principiile fundamentale ale IPSAS. În acest sens sunt propuse următoarele 4 obiective:
 1. Elaborarea și aprobarea cadrului legislativ și normativ relevant
 2. Actualizarea Sistemului Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în Autorităţile Publice
 3. Fortificarea capacităților pentru implementarea SNCSP;
 4. Implementarea SNCSP.
Realizarea obiectivelor propuse se va efectua în patru etape, în perioada anilor 2017 – 2027. Potrivit Ordinului, se pune în sarcina Consiliului pentru Standarde de evidență contabilă în sectorul public elaborarea Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, în conformitate cu Planul de acțiuni prevăzut de Concept.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1855 vizualizări

Data publicării:

20 Februarie /2017 16:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon