05
08 2013
1724

A fost lansat în exploatare industrială Sistemul Informaţional Automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”

Serviciul Fiscal de Stat tinde spre implementarea unor servicii noi, utile, capabile să satisfacă cerinţele şi preferinţele contribuabililor, dar în acelaşi timp să consolideze şi să simplifice cooperarea acestora cu autorităţile fiscale. Astfel, la data de 23 iulie curent a avut loc conferinţa de presă cu ocazia lansării serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”. În cadrul evenimentului, dl Ion Prisăcaru, şef al IFPS, a exprimat recunoştinţa reprezentanţilor mass-media pentru suportul acordat în realizarea mediatizării şi informării agenţilor economici din Republica Moldova vizavi de sistemul informaţional nominalizat. Menţionăm că elaborarea şi implementarea acestui serviciu a derivat din necesitatea optimizării procedurii de asigurare a contribuabililor cu formulare tipizate de documente primare cu regim special, care, odată cu lansarea sistemului dat, se va realiza automatizat, în baza tehnologiilor moderne. Sistemul informaţional „Comanda on-line a formularelor tipizate” este disponibil pe portalul servicii.fisc.md şi poate fi accesat 24/24 de ore. Dl Vitalie Coceban, administratorul Î.S. „Fiscservinform”, a prezentat la conferinţa de presă vizată funcţionalitatea şi posibilităţile tehnice a SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate”. De asemenea dl administrator a ţinut să specifice că
„sistemul reprezintă o soluție informatică menită să asigure depunerea şi procesarea on-line a comenzilor de formulare tipizate în condiţii de maximă comoditate pentru agentul economic, fiind un instrument suplimentar de facilitare a interacţiunii dintre contribuabil şi organul fiscal”.
Procesul business automatizat al sistemului permite comanda cantităţii necesare de documente primare printr-un click de la distanţă şi presupune o singură deplasare la punctul de eliberare a formularelor tipizate, respectiv se referă la:
  • depunerea comenzilor;
  • procesarea comenzilor;
  • eliberarea formularelor tipizate.
Serviciului electronic nominalizat este destinat contribuabililor solicitanţi de documente primare şi inspectori fiscali, activitatea cărora interacţionează cu acest domeniu (inspectori – executori, inspectori care iau decizia de eliberare a formularelor tipizate solicitate, inspectori responsabili de eliberarea documentelor comandate). Sistemul automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate” poate fi accesat de toţi agenţii economici din Republica Moldova care deţin semnături electronice de autentificare sau semnături digitale şi sunt înregistraţi pe portalul servicii.fisc.md. Totodată specificăm că contribuabilii care vor să profite de avantajele serviciului dat, dar nu dispun de aceste semnături, au posibilitatea de a le procura separat. Pentru a intra în posesia semnăturilor enunţate este necesar să Vă adresaţi la Centrul de asistenţă şi contact al Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, apelînd la numărul de telefon (022) 822-222. Preţul stabilit pentru o singură semnătură electronică de autentificare constituie 185 lei, fiind valabilă 3 ani. Vă informăm că această semnătură va fi validă doar pentru „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Adiţional menţionăm că serviciul oferă funcţionarilor fiscali posibilitatea de a crea lista şi graficul de prezentare a agenţilor economici la oficiile de eliberare a formularelor. În acest mod, contribuabilii care vor comanda on-line formulare tipizate vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde vor fi eliberate documentele necesare. Astfel, lansarea şi utilizarea SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate” reduce considerabil cheltuielile de timp şi de alte resurse a agenţilor economici în vederea solicitării şi obţinerii facturilor fiscale şi altor documente de strictă evidenţă. Cu referinţă la impactul tehnologiilor moderne în stabilirea unei dezvoltări continue a administrării fiscale, Dl Ion Prisăcaru a menţionat:
„Tehnologiile informaţionale reprezintă factorul cheie în realizarea obiectivelor trasate de Serviciul Fiscal de Stat. Prin urmare, utilizarea acestora contribuie esenţial la eficientizarea actului de administrare fiscală în Republica Moldova”.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.