Știri

Acordul de Asociere: justiţia, libertatea şi securitatea

Planului național de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019 va fi consultat pe 30 ianuarie în scopul revizuirii. Titlul III din Planul de acţiuni conţine prevederi care vin să armonizeze legislaţia naţională cu cea europeană în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii. Acţiunile vor asigura supremaţia legii, protecţia datelor cu caracter personal, cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al gestionării frontierelor, circulaţia persoanelor, lupa împotriva drogurilor, cooperare judiciară, activităţi anticorupţieişi altele. Sunt prevăzute modificări legislative în domeniile enunţare, printre care Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova în partea ce ţine de termenul iniţial de numire a judecătorilor, selectarea lor pentru activitate în cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă, pentru diminuarea duratei proceselor de judecată prin simplificarea procedurilor. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale vor fi speciaţizaţi în investigarea crimelor de contrabandă şi cibernetice, traficului de fiinţe umane şi de arme, infracţiunilor economice. Planul mai prevede şi măsuri pentru sensibilizarea publicului privind importanţa protecţiei persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, vor fi instruite circa 200 de persoane în cadrul a 50 de traininguri de scurtă durată şi a 3 mese rotunde privind conceptele de „viaţă privată”, „date cu caracter personal”, cu privire la beneficiile rezultate din protecţia datelor cu caracter personal, a consecinţelor negative care pot apărea odată cu nerespectarea regimului de confidenţialitate şi securitate a prelucrării acestor date, dar şi a rolului securizării în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării. Instruirile se vor realiza cu supotul financiar al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, fiind preconizate cheltuieli de 125,0 mii lei, şi a Proiectului de asistență tehnică „Consolidarea protecţiei drepturilor fundamentale şi a Programului Slovac de Transfer al Experienţei şi al Cunoştinţelor de Tranziţie pentru Republica Moldova (260,2 mii lei). Pentru armonizatea legislaţiei ţării noastre cu cea comunitară în domeniul combaterii corupţiei, va fi elaborat Proiectul de lege privind sancţiunile demotivante pentru acte de corupţie, acte asimilate corupţiei, conexe actelor de corupţie şi celor asimilate corupţiei, fapte coruptibile. Totodată, este preconizată pentru trimestrul I 2018, elaborarea proiectului de lege privind supravegherea video, implementat cu suportul Proiectului de asistenţă tehnică TAIEX (55,0 mii lei). În acelaşi timp, toate sistemele de date cu caracter personal gestionate de Procuratură vor fi înregistrate în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal. Autorităţile vor emite anual Compendiul statistic şi Raportul analitic al Profilului Migraţional Extins al Republicii Moldova. Acestea vor costa, fiecare, câte 30 mii lei. Termenul de implementare este trimestrul IV, 2018. Totodată, subdiviziunile Biroului de Migraţie şi Azil din mun. Chișinău vor fi redislocate într-un singur local, iar edificiul existent al instituţiei va fi renovat în anul 2019. În acelaşi timp, vor fi majorate statele de personal din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, acţiune prevăzută pentru trimestrul I, 2018. În scopul dezvoltării mecanismului de investigaţie în cazul acţiunilor de combatere a spălării banilor va fi elaborată o instrucţiune cu privire la procedura efectuării investigaţilor financiare paralele, precum şi actul normativ cu privire la confiscarea civilă. Reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe la discuțiile pe această componentă sunt așteptați la sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la 30 ianuarie, în întervalul orelor 09.00-12.00, după consultarea titlului II din Planul naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019, ce conţine acțiunile componentei Dialogul politic, reformele, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

886 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2018 15:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon