26
02 2016
640

Actele normative emise de banca centrală nu vor putea fi anulate

Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare vor deveni instituții independente. Astfel, actele normative și legislative emise de banca centrală nu vor putea fi suspendate, anulate, cenzurate sau amânate de nicio autoritate publică.

Prevederea legislativă cu referire la acest lucru a fost votată ieri, în primă lectură, de către deputați.

Actele normative emise de BNM vu vor putea fi suspuse expertizei juridice a Ministerului Justiţiei, iar după adoptare banca centrală va transmite actele sale Ministerului Justiţiei spre înregistrare în Registrul înregistrării de stat a actelor normative departamentale.

Mai mult, BNM va constitui şi va deţine o cotă de până la sau egală cu 100% din capitalul social al Depozitarului central unic, a cărei activitate este supusă reglementării, supravegherii şi controlului a pieței de capital.

Cât despre membrii organelor de conducere ale BNM şi personalul acesteia, potrivit modificărilor, aceștia nu răspund contravenţional sau civil pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, cu excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale, care a cauzat prejudicii terţilor.

Modificările vor intra în vigoare după votarea proiectului în lectura a doua.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.