Știri

Acțiuni împotriva corupției din domeniul fiscal și vamal

Ministerul Finanțelor propune spre consultare două proiecte ce se referă la măsuri anticorupție pentru anii următori. Este vorba despre: 1. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 2. Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020. Pentru combaterea corupției în domeniul fiscal, autoritățile își propun 12 acțiuni, printre care aplicarea măsurilor de conformare benevolă menite de a preîntâmpina cazurile de încălcare fiscală, reducerea intervenției restrictive a organului de control în activitatea mediului de afaceri, asigurarea analizei permanente camerale a informației disponibile și planificării controlului fiscal doar în temeiul riscurilor identificate. De asemenea, printre acțiuni se regăsește și elaborarea unei secțiuni dedicate domeniului integrității pe pagina oficială a SFS, editarea și diseminarea pliantelor pentru popularizarea în rândul contribuabililor a drepturilor și obligațiilor funcționarilor fiscali, precum și actualizarea Codului de conduită al funcționarului fiscal. Acțiunile se vor axa pe 4 priorități: 1. Sporirea transparenței și implicarea uniformă a părților interesate în procesul decizional 2. Sporirea calității și transparenței în procesul de prestare a serviciilor prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme informaţionale automatizate eficiente şi operaţionale 3. Întărirea climatului de integritate și remedierea vulnerabilităților la corupție prin consolidarea capacităților instituționale 4. Reducerea nivelului de evaziune fiscală și creșterea disciplinei în rândul contribuabililor. Drept rezultate sunt aşteptate obţinerea unui proces decizional mai transparent, un nivel sporit de satisfacție al contribuabililor, mediului de afaceri și societății civile, disciplinalizarea contribuabililor etc. Cât privește planul de acțiuni anticorupție în domeniul vamal, pentru anii 2018-2020 acesta conține 13 priorități și circa 30 de acțiuni. Astfel, autoritățile își propun să revadă sistemul de stimularea financiară și nefinaciară a angajaților, să creeze spoturi infografice cu privire la procesul general de vămuire, în care să fie delimitate clar rolurile și competențele agentului economic, brokerului, colaboratorului vamal și altor actori implicați. De asemenea, va fi elaborat un regulament privind angajarea prin concurs, un ghid al carierei pentru colaboratori vamali, va fi implementat și un mecanism de protecție internă al colaboratorilor. Ambele documente sunt disponibile pentru a fi consultate până la 8 decembrie curent. Nu se specifică o sumă totală de implementare a măsurilor, însă se menționează că acțiunile vor fi finanțate din bugetele autorităților, precum și din asistență externă.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Serviciul Vamal al Republicii Moldova

1188 vizualizări

Data publicării:

29 Noiembrie /2017 08:37

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon