Știri

Activitatea GAL va fi reglementată de o lege specială

Proiectul de lege ce va reglementa constituirea, activitatea, reorganizarea și lichidarea grupurilor de acțiune locală (GAL) va fi examinat astăzi, 1 octombrie, în cadrul ședinței secretarilor de stat. Documentul a fost elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în colaborare cu Rețeaua Națională LEADER.
 
Necesitatea promovării proiectului a fost determinată de modificările produse prin Legea nr. 17 din 20 februarie 2020 la Legea nr. 276 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și care se referă la crearea Programului de stat LEADER, finanțat din surse publice cu o valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

În nota informativă la proiect este menționat că, abordarea LEADER se implementează în RM de la sfârșitul anului 2015 cu sprijinul partenerilor de dezvoltare (UE, Polonia, Elveția, SUA etc.). Actualmente în RM există 32 de GAL-uri, în care sunt implicate circa 300 localități și 1250 de instituții/organizații locale. În anul 2019 de către GAL au fost implementate aproape 250 microproiecte cu un buget de cofinanțare din surse externe de 10 mil. lei, iar în anul curent bugetul a 400 proiecte va avea o valoare de circa 20 mil. lei.

 

Mecanismul de funcționare a abordării LEADER, care este un instrument de dezvoltare rurală teritorială al UE, este bazat pe GAL, ce reprezintă parteneriatele intersectoriale formate din reprezentanți ai sectorului public, civic și antreprenorial. Actualmente GAL nu sunt înregistrate în calitate de persoane juridice din lipsa reglementării acestei forme speciale de organizare în cadrul legal al RM. Din aceste considerente proiectul reprezintă, mai întâi de toate, drept o soluție pentru înregistrarea și reglementarea activității GAL-urilor.

 

Conform proiectului, GAL se vor constitui benevol și vor avea statut de persoană juridică, vor dispune de sediu, care va fi considerat sediul organului său executiv, înregistrat în registrul de stat al organizațiilor necomerciale. Totodată, grupurile vor putea avea şi alte adrese pentru corespondență.

 

Calitatea de membru al grupurilor, odată cu punerea legii în aplicare, va putea fi obținută de orice persoană fizică sau juridică înregistrată în modul stabilit, care are domiciliu sau sediu juridic și desfășoară activitate pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT) ce intră în componența GAL.

 

Acestea vor fi constituite în scopul dezvoltării teritoriilor rurale, inclusiv pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare a localităților plasate sub responsabilitatea comunității. Proiectul stabilește și sarcinile principale ale grupurilor. Printre acestea sunt elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare locală; atragerea surselor de finanțare pentru implementarea strategiilor; consolidarea capacităților membrilor GAL în domeniul dezvoltării și implementării proiectelor de dezvoltare; organizarea și desfășurarea concursului de selectare a proiectelor susținute de GAL, care vor fi finanțate prin Programul LEADER; dezvoltarea parteneriatelor locale, regionale, naționale și internaționale cu scopul dezvoltării locale etc. Se mai propune ca GAL să poată sprijini și finanța proiecte de dezvoltare locală doar în baza unui concurs transparent, corect și echitabil.

 

Un articol aparte din proiect stabilește că, la baza constituirii GAL vor sta un șir de caracteristici, inclusiv abordarea teritorială care presupune că teritoriu rural reprezentat de un GAL este unul omogen din punct de vedere social, economic, natural, constituit din cel puțin trei unități administrative-teritoriale învecinate de nivelul întâi. În acest caz, Programul LEADER se va aplică în teritoriile reprezentate de GAL cu o populație cuprinsă între 10 mii – 60 mii de locuitori.

 

Drept surse de finanțare ale GAL vor servi cotizaţiile anuale de membru; donaţiile şi/sau granturile; subvenţiile acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural în cadrul Programului LEADER; dobânzile la mijloacele financiare depuse de GAL în conturi bancare; sursele financiare pentru serviciile prestate de GAL.

 

GAL vor realiza evidenţa contabilă în conformitate cu Legea contabilităţii și raportării financiare nr. 287/2017. Totodată, se propune ca GAL, în termen de 120 de zile de la finele anului său financiar, să prezintă organului central de specialitate darea de seamă anuală împreună cu o copie a rapoartelor financiare. Raportul anual de activitate pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie urmează a fi prezentat până la data de 31 ianuarie a anului următor de raportare.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

700 vizualizări

Data publicării:

01 Octombrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon