Știri

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013. Studii de doctorat. În anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior1. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012. Comparativ cu anul 2005 s-au înregistrat fluctuaţii în numărul de doctoranzi la studii cu frecvenţă redusă, fiind în creştere cu 7,9%, iar la zi numărul doctoranzilor s-a redus cu 35,9%. Totodată, ponderea doctoranzilor cu frecvenţă redusă a crescut cu 11,3 puncte procentuale faţă de anul 2005 şi constituie 73,3%. Circa trei pătrimi din numărul total de doctoranzi au urmat studiile în instituţiile de învăţămînt superior. În anul 2013, ponderea femeilor în numărul total de doctoranzi a fost de 56,0%. Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul drept (18,2%), după care urmează medicina şi economie (respectiv 14,7% şi 14,0%). Totodată, comparativ cu anul 2012, în structura pe domenii ştiinţifice se atestă unele diferenţe, în special la drept (+ 4,0 puncte procentuale), economie (-2,6 p.p.), medicină (-0,7 p.p.), biologie (-0,5 p.p.), etc. Structura pe grupe de vîrstă relevă o pondere mai mare a doctoranzilor cu vîrste pînă la 30 ani (55 la sută), comparativ cu persoanele în vîrstă de peste 30 ani (45 la sută). În perioada anilor 2005-2013, constatăm o creştere a ponderii doctoranzilor cu vîrste de peste 30 ani (de la 19,4% în 2005 la 45,0% în 2013), şi o descreştere semnificativă a celor cu vîrsta pînă la 25 ani (de la 40,6% în 2005 la 9,6% în 2013). În instituţiile publice numărul de doctoranzi a constituit 1366 persoane sau 89,8% din total doctoranzi. Cu finanţare de la buget au urmat studiile 916 persoane sau două treimi din doctoranzi. Numărul de doctoranzi în instituţiile private2 a fost de 156 persoane, faţă de 102 persoane în 2012. Înmatriculaţi. În anul 2013 au fost înmatriculate la studii de doctorat 472 persoane, inclusiv 278 persoane cu finanţare bugetară (cu 1,8% mai mult comparativ cu anul 2012) şi 194 persoane în bază de contract (+15,5% ). Din 167 doctoranzi înmatriculaţi la zi, 68,9% sunt cu finanţare de la buget (78,2% în anul 2012), iar în cazul studiilor cu frecvenţă redusă (305 persoane) ponderea persoanelor cu finanţare de la buget constituie 53,4% (54,2% în anul 2012). În perioada anilor 2009-2011 s-a înregistrat o scădere a ponderii doctoranzilor înmatriculaţi din contul bugetului de la 82,8% pînă la 68,5%, fiind urmat de o creştere pînă la 80,2% în 2013. Absolvenţi. În anul 2013 au absolvit studiile de doctorat 349 persoane sau cu 8,2% mai puţin comparativ cu anul 2012. Reducerea numărul de absolvenţi a fost înregistrată la instituţiile de învăţămînt superior, în cazul studiilor de zi (cu 38,8% faţă de anul 2012). Practic două treimi din absolvenţi au urmat studiile din contul bugetului. În condiţiile în care numărul total de absolvenţi, care au urmat studiile din contul bugetului s-a redus cu 3,4% faţă de anul precedent, se atestă o creştere a numărului de absolvenţi la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă (+11,8%) şi paralel o scădere a doctoranzilor la zi (- 18,6%). Doctoranzi străini. În anul 2013, numărul doctoranzilor străini a constituit 249 persoane3, din care 186 persoane (74,7%) sînt din România, iar 50 persoane (20,1%) din Israel. Majoritatea doctoranzilor străini erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt superior (88,8%), la cursuri cu frecvenţă redusă (98,8%) şi în bază de contract (99,6%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova în anul 2013 a constituit 40 persoane, 85 la sută fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior. Studii de postdoctorat. În anul 2013 studiile de postdoctorat au fost organizate în 20 instituţii, inclusiv 11 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 9 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 35 persoane faţă de 39 persoane în anul 2012. În anul 2013 la studii de postdoctorat au fost înmatriculate 16 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 19 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi a fost de 60,0%. Numărul absolvenţilor cu susţinerea tezei a constituit 6 persoane, în patru domenii ştiinţifice: ştiinţe fizico-matematice, tehnică, istorie şi medicină (3 persoane). Note: 1 Cu 2 instituţii de învăţămînt superior mai mult comparativ cu anul 2012. 2 Sectorul privat fiind prezentat de 4 instituţii de învăţămînt superior. 3 Doctoranzii străini nu sunt incluşi în numărul total de doctoranzi.

via www.statistica.md

Instituții:

Biroul Naţional de Statistică al RM

986 vizualizări

Data publicării:

30 Aprilie /2014 10:02

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon