Știri

Administratorul întreprinderii insolvabile, obligat să achite restanţe de circa 500 mii lei

Prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 18 iunie 2015 s-a admis spre examinare cererea introductivă depusă de Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi privind intentarea procesului de insolvabilitate faţă de societatea comercială „St.N” SRL. Instanţa, la 18 decembrie 2015, a constatat insolvabilitatea întreprinderii şi s-a intentat procesul de faliment simplificat şi de dizolvare a acesteia, fiind desemnat lichidatorul. La 20 februarie 2017 acesta a depus în instanţa de insolvabilitate cerera prin care a solicitat tragerea la răspundere subsidiară a administratorului SC „St.N.” SRL, Grigore G., cu încasarea de la acesta în beneficiul creditorului - Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Bălţi - a datoriilor debitorului insolvabil, SC „St.N.” SRL, în mărime de 469 021,52 lei. Prin hotărârea Curţii de Apel Bălţi din 24 mai 2017, corectată prin încheierea Curţii de Apel Bălţi din 18 octombrie 2017, s-a admis cererea înaintată de lichidator şi s-a tras la răspundere subsidiară unicul asociat şi conducător al SC „St.N” SRL, Grigore G., cu încasarea din contul acestuia a sumei de 469 021,52 de lei în beneficiul creditorului. Suplimentar, s-a încasat de la Grigore G. şi taxa de stat în mărime de 14 071 lei. Instanţa de insolvabilitate a reţinut că Grigore G., fiind unicul asociat şi administrator al debitorului insolvabil, deşi a survenit incapacitatea de plată a SC „St.N.” SRL, nu a depus cererea introductivă şi a continuat activitatea întreprinderii, majorând astfel datoriile acesteia. Hotărârea primei instanţe a fost menţinută şi prin hotărărea Curţii Supreme de Justiţie din următoarele considerente. Activitatea unei întreprinderi poate fi efectuată dacă patrimoniul acesteia permite continuarea activităţii. Art. 14 alin.(1) din Legea insolvabilităţii se constată că debitorul este obligat să depună cerere introductivă dacă există unul din temeiurile prevăzute la art. 10. Dacă debitorul nu depune cerere introductivă în cazurile şi în termenul prevăzut (30 de zile calendaristice), persoana care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, are dreptul de a reprezenta debitorul, asociaţii cu răspundere nelimitată şi lichidatorii debitorului răspund subsidiar în faţa creditorilor pentru obligaţiile apărute după expirarea termenului şi aceste persoane sunt trase la răspundere penală în conformitate cu legea. În această ordine de idei, art.159 din Legea insolvabilităţii statuează în alin.(4) că în cazul în care, la distribuţia finală, se constată că bunurile care alcătuiesc masa debitoare nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat, instanţa de insolvabilitate va autoriza, în mărimea creanţelor neacoperite, executarea silită din bunurile, inclusiv din mijloacele băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională sau în valută străină, ale membrilor organelor de conducere ale debitorului, declarate culpabile de neândeplinirea obligaţiilor de depunere a cererii introductive prevăzute la art. 14 şi art. 248 şi, după caz, din patrimoniul asociaţilor (membrilor, acţionarilor) cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvabilitate a debitorului, pronunţând o încheiere definitivă executorie, care va fi pusă în executare de către administrator/ lichidator, prin executor judecătoresc. În cazul descris, instanţa de recurs a concis că, odată fiind notificat de către IFS pe mun. Bălţi, prin notificarea prealabilă, Grigore G., în calitate de administrator al debitorului insolvabil SC „St.N.” SRL şi unic asociat al acestuia, avea obligaţia de a depune imediat cerere introductivă, dar nu mai târziu de expirarea a 30 de zile calendaristice, obligaţie instituită prin art. 14 alin. (3) din Legea insolvabilităţii. Astfel, instanţa de insolvabilitate corect a stabilit că administratorul debitorului insolvabil SC „St.N.” SRL, fiind totodată şi asociat unic al acestuia, Grigore G., prin activitate păguboasă a întreprinderii a supraândatorat-o, astfel încât ultima a devenit insolvabilă.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2235 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2017 12:36

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon