Știri

Agenția Servicii Publice va clasifica structurile de primire turistică

Structurile de primire turistică vor fi clasificate de Agenția Servicii Publice. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede transferarea competențelor de clasificare a structurilor de primire turistică de la Agenția Turismului la Agenția Servicii Publice. Modificarea este operată în contextul reformei administrației publice centrale. Reamintim că, din anul 2009 până în 2018, elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul turismului se realizau de către Agenția Turismului, organul central de specialitate în domeniul turismului, subordonat Guvernului. Documentul mai prevede completarea tipurilor de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare cu o nouă structură - „casă rurală”. Aceasta este o structură de cazare turistică şi, după caz, de alimentare, organizată în baza unei case sau gospodării – proprietate privată care respectă stilul arhitectural tradiţional, cu o capacitate de până la 3 camere pentru cazarea a maximum 10 persoane. Alimentaţia turiştilor la casa rurală se asigură cu produse din producţia proprie sau cu produse crescute în gospodăriile din localitate ori din localităţile din preajmă. Categoriile de clasificare a caselor rurale sunt 1, 2 și 3 stele. De asemenea, proiectul prevede că, la solicitarea clasificării structurii de primire turistică, agentul economic nu va mai prezenta copia de pe certificatul de înregistrare a agentului economic, care se exclude. Totodată, se propune substituirea copiei de pe certificatul de absolvire a cursurilor din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, prezentată la solicitarea clasificării structurii de primire, cu o copie a diplomei de studii superioare de licenţă sau masterat în domeniul turismului sau o copie a certificatului de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională. Proiectul mai prevede excluderea necesității deținerii brevetului de turism de către personalul structurilor de primire turistică. În cazul în care, după obţinerea de către titular a certificatului de clasificare, se va constata neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea certificatului respectiv, Agenţia Servicii Publice nu-i va putea anula certificatul de clasificare, dar îi va notifica neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, termenul în care titularul trebuie să respecte această obligaţie şi care nu poate fi mai mic de 30 de zile. În același timp, Agenţia Servicii Publice va anula certificatul de clasificare dacă va constata o gravă atingere interesului public, securităţii naţionale, ordinii sau sănătăţii publice ce nu poate fi remediată sau dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul menționat anterior. Conform proiectului, modificările vor genera cheltuieli minore ce țin de deplasarea angajaților Agenției Servicii Publice la structurile de primire turistică pentru verificarea respectării cerințelor de clasificare, precum și pentru editarea unor noi certificate de clasificare. Cheltuielile urmează a fi planificate de Agenția Servicii Publice în bugetul său.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenția Servicii Publice

991 vizualizări

Data publicării:

05 Noiembrie /2018 14:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon