14
03 2016
1387

Agenții economici vor avea dreptul de a achita plățile de import în 10 zile după ce vor depune declarația vamală

Amânarea Plăților Vamale și crearea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM), două dintre cele șase reforme promovate în cadrul campaniei Update Moldova, au fost discutate sâmbătă, 12 martie 2016, la ședința Guvernului. În rezultat, Guvernul a aprobat proiectul noii politici fiscale, vamale și bugetare pentru anul 2016.

Ministerul Finanțelor a prezentat setul definitivat de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în ceea ce privește realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016. Astfel, conform completărilor propuse la articolul 124 din Codul vamal al RM, importatorii ce dețin statutul de agent economic autorizat (AEO) vor avea dreptul de a achita plățile de import după ce vor depune declarația vamale, dar fără ca termenul de plată să depășească 10 zile calendaristice de la validarea declarației vamale. Aceleași completări stipulează că în cazul în care 10 zile expiră în zi de odihnă sau de sărbătoare, acesta va fi prelungit până la prima zi de lucru imediat după ziua de sărbătoare sau de odihnă.

“Salutăm aprobarea de către Guvern a Politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru 2016, în care se regăsesc reformele promovate de proiectul USAID BRITE și anume: amânarea plăților vamale și optimizarea procesului de eliberare a actelor permisive. Este doar un prim pas, însă unul foarte important pentru promovarea reformelor, deoarece, odată implementate, acestea vor reduce semnificativ costul de desfășurare a afacerilor. Așteptăm implementarea acestor reforme pentru ca mediul de afaceri să poată valorifica, cât mai curând posibil, avantajele oferite de acestea”, — a spus Kelly Seibold, directorul proiectului USAID BRITE.

Reforma Amânarea Plăților Vamale prevede ca agentul economic autorizat va avea dreptul să achite taxele vamale după depunerea declarației vamale. În rezultat, vor fi reduse costurile suportate de către importatori în procesul de vămuire datorită excluderii staționării în terminalele vamale și evitării amenzilor pentru plata întârziată. Agenții economici vor dispune de bunurile importate imediat și vor putea să utilizeze capitalul rulant mai eficient. De asemenea, aceștia vor economisi și mai mult timp, datorită procedurii de vămuire mai eficiente. La rândul său, statul va contribui la dezvoltarea durabilă a businessului.

Crearea TARIM va asigura accesul agenților economici și a colaboratorilor vamali la o listă oficială cu informație exhaustivă privind mărfurile supuse autorizării şi actele permisive necesare la efectuarea operațiunilor de import/export. Pe termen lung, TARIM joacă un rol important în eliminarea dublărilor nejustificate de acte permisive și reducerea semnificativă a timpului pierdut și a costurilor pe care agenții economici le suportă astăzi în procesul de autorizare a importului/exportului.

via | www.bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.