27
06 2022
204

Alte reglementări pentru dreptul de autor și drepturile conexe

Uniformizarea normelor legale din domeniul proprietății intelectuale cu referire la asigurarea respectării drepturilor și suplinirea listei de drepturi patrimoniale exclusive ale interpreților și altor subiecți ale drepturilor conexe, oferirea interpreților a posibilității de a obține o plată anuală suplimentară; stabilirea unor reguli unice pentru gestiunea colectivă a drepturilor de autor și celor conexe; limitarea comisionului de gestiune până la 30% etc. vor fi asigurate prin implementarea noii legi privind dreptul de autor și drepturile conexe, proiectul căreia este elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și a fost susținut de Guvern.
 
Documentul a fost elaborat în scopul armonizării legislației din domeniu la reglementările acquis-ului comunitar european și, în opinia autorilor, va asigura un grad sporit de protecție autorilor și titularilor de drepturi de autor și conexe (titulari), a standardelor de gestiune financiară, transparență și raportare.

 

Autorii proiectului consideră că aplicarea noilor prevederi va asigura majorarea remunerațiilor ce se cuvin titularilor, ținând cont de libertatea de negociere și stabilirea tarifelor în metodologii, de mecanismul clar și echitabil cu privire la retribuția compensatorie, de recunoaștere a unor noi drepturi, de micșorare a comisionului pentru organizațiile de gestiune colectivă.

 

Astfel, remunerațiile cuvenite autorilor și titularilor, precum și condițiile de colectare și plată, vor fi stabilite de către organizațiile de gestiune colectivă și utilizatori în cuprinsul metodologiilor negociate. Un principiu de bază la stabilirea remunerațiilor este faptul că acestea trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea economică și ponderea utilizării drepturilor în cauză, ținând seama de caracteristicile și de sfera de utilizare a operelor și a altor obiecte protejate, precum și de valoarea economică a serviciului prestat de organizația de gestiune. Metodologiile vor fi publicate în „MO”.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, noile reglementări vor intra în vigoare în termen de o lună de la publicare în „MO”, cu excepția prevederilor ce se referă la dreptul la remuneraţie echitabilă pentru împrumut public (împrumutul efectuat prin biblioteci nu va necesita autorizarea autorului și va oferi dreptul acestuia la o remunerație echitabilă, drept care nu poate face obiectul unei renunțări), care urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, fiind necesar un termen mai îndelungat de creare a mecanismului subsecvent de implementare. Respectiv, la data intrării în vigoare a legii urmează a fi abrogată Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.