12
08 2015
1315

ANRE a eliberat încă o licență pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate

Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a emis o hotărâre prin care a eliberat, în baza cererii depuse, o licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementatenoii companii S. A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, societate creată în urma reorganizării prin separare a S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” (RED Nord) şi S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest” (RED Nord - Vest). Reorganizarea prin separare a S.A. „RED Nord” şi S.A. „RED Nord - Vest” a fost efectuată în temeiul art. 54 din Legea cu privire la energia electrică, care obligă operatorii rețelelor de distribuție să separe, din punct de vedere legal, activitatea de distribuție de activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 172 din 15.04.2015 privind inițierea reorganizării unor societăți pe acțiuni. S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” a fost fondată din contul patrimoniului S.A. „RED Nord” şi S.A. „RED Nord - Vest”, transmis în rezultatul reorganizării acestora. În urma acestui proces, drepturile și obligațiile S.A. ,,RED Nord” și S.A. ,,RED Nord-Vest” aferente activității de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate au fost preluate de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”, fapt înregistrat prin Decizia Camerei Înregistrării de Stat din 24.07.2015.Prin licenţa eliberată de către ANRE, noua întreprindere are dreptul de a furniza energie electrică la tarife reglementate prin reţelele de distribuţie ale S.A. „RED Nord” şi S.A. „RED Nord - Vest”. În acelaşi timp, Consiliul de Administrație al ANRE a retras, în baza cererilor depuse, licenţele pentru activitatea de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, deținutede S.A. ,,RED Nord” și S.A. ,,RED Nord-Vest”. În prezent, aceste întreprinderideţin doar licenţe pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice la tarife reglementate. În baza acestor licenţe, S.A. ,,RED Nord” prestează servicii de distribuţie a energiei electrice în raioanele din nordul R. Moldova, iar S.A. ,,RED Nord-Vest” - servicii de distribuţie a energiei electrice în raioanele din nord - vestul R. Moldova. Anterior, ANRE a eliberat o licență pentru furnizarea energiei electrice companiei Î.C.S. ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.A., întreprindere creată în rezultatul reorganizării prin separare a companiei Î.C.S. ”RED Union Fenosa” S.A., care în prezent prestează doar servicii de distribuţie a energiei electrice. Acţiunile ANRE fac parte din agenda de implementarea Pachetului energetic II, care prevede transpunerea în legislația națională a unui șir de directive și regulamente europenece vizează liberalizarea pieţei de energie electrică în beneficiul consumatorilor finali.
via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.