Știri

ANTA va fi finanțată din bugetul de stat

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), care conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției, structura și organigrama instituției. Proiectul a fost elaborat în scopul implementării reformei administrației publice și executării art. 8 din Codul transporturilor rutiere, potrivit căruia Regulamentul menționat, precum și structura și efectivul-limită ale ANTA se aprobă de Guvern. Astfel, Agenţia este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate, care asigură implementarea documentelor de politici publice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transportului rutier, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe. Agenția realizează funcțiile în următoarele domenii: 1. Supravegherea și controlul îndeplinirii de către operatorii de transport rutier autohtoni și străini pe teritoriul RM a prevederilor legislației naționale și ale acordurilor internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care RM este parte. 2. Eliberarea actelor permisive și a altor acte pentru activitățile de transport rutier și pentru activitățile conexe acestuia. 3. Exercitarea controlului de stat în domeniul transporturilor rutiere și activităților conexe. 4. Notificarea și înregistrarea operatorilor de transport rutier, persoanelor juridice și fizice care efectuează activități în domeniu în cont propriu și activități conexe. Potrivit proiectului, Agenția va fi finanțată din bugetul de stat, în prezent bugetul fiind elaborat de Agenție și coordonat cu MEI. Totodată, ANTA va încasa mijloacele financiare în urma eliberării autorizațiilor multilaterale ale Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport (CEMT) și autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale de mărfuri. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport rutier în traficul naţional şi internaţional se virează de agenţii economici la bugetul de stat. În acest sens, se permite autorității, până la 21 ianuarie 2019, să dispună de conturi bancare în scopul definitivării operațiunilor de tranziție, și transferul soldului mijloacelor financiare în bugetul de stat. Agenția Națională Transport Auto, în termen de o lună de la data înregistrării modificărilor la Agenția Servicii Publice, va asigura transferarea soldurilor mijloacelor financiare din conturile bancare deschise la prestatorii de servicii de plată în conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. După acest termen, va utiliza în activitatea sa doar conturile bancare deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor. Proiectul poate fi consultat până la 31 ianuarie 2019.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Economiei

1343 vizualizări

Data publicării:

21 Ianuarie /2019 14:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon