20
06 2016
669

Anul acesta, ramura Educației va primi 8,7 miliarde lei din bugetul de stat

În acest an, statul va cheltui pentru educația tinerei generații peste 8,7 miliarde de lei. Cheltuielile pe anul 2016 au crescut cu 555,4 mil. lei faţă de de 2015, iar cei mai mulți bani Una din principalele măsuri de politici prevăzute în domeniul învăţămîntului pentru anul 2016, se axează pe implementarea în continuare a reformei descentralizării financiare. Asta înseamnă finanțarea instituţiilor de învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi extraşcolar prin transferuri cu destinaţie specială. În acest scop cheltuielile ramurii includ mijloace în volum de 6 miliarde de lei sau cu 739,7 mil. lei mai mult faţă de nivelul executat în anul 2015. În scopul îmbunătăţirii calităţii studiilor, în proiectul bugetului de stat sunt incluse alocaţii pentru reparaţia capitală a edificiilor şcolare şi dotarea cu mobilier şi utilaj necesar - 180 mil. lei, implementarea măsurilor de reformă în domeniul învăţămîntului profesional tehnic - 160 mil. lei. Pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de participarea elevilor la olimpiadele naţionale şi internaţionale, în bugetul de stat se prevăd 7,7 mil. lei, cu 2,2 mil. lei mai mult faţă de executat în anul 2015. Pentru întreţinerea căminelor instituţiilor de învăţămînt în bugetul de stat se prevăd cheltuieli în sumă de 180,8 mil. lei, cu 61,9 mil. lei mai mult faţă de nivelul executat în anul 2015.

via | www.agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.