Știri

Aproape 8 mil. lei pentru accesul restricţionat

Se propune alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, a unei sume de 7,99 mil. lei pentru Consiliul raional Dubăsari, în scopul acordării unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol, pentru anul 2017. Potrivit proiectului propus spre consultare de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vor fi alocați câte 1229 lei per hectar, iar Președintele raionului Dubăsari va prezenta Ministerului Finanțelor un exemplar al listei beneficiarilor de plăți directe cu semnăturile olografe ale acestora. Proiectul este elaborat în vederea susținerii în anul curent a proprietarilor de terenuri agricole situate în zona menționată. Potrivit datelor, suprafața terenurilor agricole amplasate după traseul Râbnița-Tiraspol constituie 6494,80 ha. Menționăm că Guvernul Republicii Moldova alocă resurse pentru compensarea parțială a cheltuielilor suportate de deținătorii terenurilor agricole, ca urmare a situației create, inclusiv restricţionarea accesului proprietarilor pe terenurile respective. În anul 2005, în acest sens au fost alocați 4,0 mil. lei, în anul 2006 respectivii proprietari au fost scutiți de plata impozitului funciar, plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat și de plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. În anul 2013, când iarăși a fost stopat accesul deținătorilor la terenuri și nu au avut posibilitatea să efectueze lucrările agricole, Guvernul a alocat suma de 11,94 mil. lei, iar în anul 2016, consiliul raional Dubăsari a primit 7,98 mil. lei pentru acordarea plăților directe proprietarilor de terenuri situate după traseu. Cuantumul plății anuale pentru arendă este calculată în baza unei formule de calcul din Regulamentul privind modul de calculare a cuantumului plății anuale pentru arenda bunurilor agricole.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1185 vizualizări

Data publicării:

03 August /2017 16:15

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon