Știri

Aprobarea Cadastrului funciar

Ca rezultat al modificărilor suprafeţelor terenurilor după categoriile de destinaţie şi de folosinţă, forme de proprietate, deţinători, inclusiv ale autorităților publice locale de nivelul I și II, în perioada 1 ianuarie 2020-1 ianuarie 2021  au fost luate la evidenţă terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, plantarea şi defrişarea plantaţiilor perene, perdelelor forestiere de protecţie, edificarea/ casarea sistemelor de irigare şi desecare. Astfel, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru propune aprobarea Cadastrului funciar la situația din 1 ianuarie curent cu suprafaţa totală de 3384,7 mii ha, inclusiv terenuri irigate – 217,94 mii ha, terenuri desecate – 58,20 mii ha.

 

Proiectul hotărârii de Guvern a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor de stat și prevede aprobarea Cadastrului funciar, care reprezintă un sistem unitar şi obligator pentru evidenţa tehnică, economică şi juridică a tuturor terenurilor de pe teritoriul țării, indiferent de destinaţia şi tipul lor de proprietate.

 

Autorii proiectului constată diminuarea suprafeţei terenurilor proprietate publică a statului cu 64,12 ha drept urmare a operării de către AAPL  a modificărilor în fondul funciar de stat (efectuarea lucrărilor de delimitare a proprietății publice) și ajustării informaţiei cadastrale. Totodată, ca urmare a transmiterii terenurilor în proprietate, excluderea terenurilor ocupate de construcţii şi anexe a fostelor unităţi agricole din fondul de rezervă și includerea acestora în categoria terenurilor cu destinaţie agricolă, este constatată majorarea acestei suprafeţe cu 37,6 mii ha.

 

În nota proiectului se spune că Cadastrul funciar asigură toate părțile interesate cu informaţii despre statutul juridic al terenurilor; titularii dreptului de proprietate şi de folosinţă asupra acestora; parametrii cantitativi şi calitativi, dar și alte date ce caracterizează resursele funciare în scopul impunerii fiscale, folosirii lor raţionale, protecţiei, reglementării relaţiilor funciare etc.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

625 vizualizări

Data publicării:

26 Februarie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

cadastru funciar | suprafata | terenuri | proprietate publica | Codul funciar | Proiect

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon