Știri

Aprovizionarea cu energie electrică în cazuri excepționale

Asigurarea funcționării corecte, continue şi în condiţii de competivitate a pieței interne a energiei electrice şi punerea în aplicare a unor proceduri nediscriminatorii și transparente la apariţia situaţiilor excepţionale este unul din obiectivele Regulamentului privind situațiile excepționale pe piaţa energiei electrice, propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Regulamentul definieşte situaţiile excepţionale, atribuţiile şi responsabilitățile autorităților şi ale întreprinderilor electroenergetice, în special, ale operatorului sistemului de transport, ale sistemelor de distribuție şi furnizorilor, precum şi coordonarea acțiunilor participanților la piața energiei electrice pe perioada situaţiilor excepționale. Potrivit Regulamentului, Guvernul este instituția responsabilă de monitorizarea implementării măsurilor preventive și de urgenţă ce urmează a fi puse în aplicare pentru prevenirea unor situații excepționale. Acesta va colabora cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, care va elabora cadrul de reglementare pentru asigurarea dezvoltării unei pieţe de energie electrică competitive, creării condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor necesare în infrastructura electroenergetică, protecţiei consumatorilor de energie electrică, care vor fi informaţi cu privire la dreptul de a beneficia de posibilitatea schimbării furnizorului şi de contractarea de servicii calitative etc. Pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică, Guvernul, împreună cu ANRE, va întreprinde acțiuni concrete, stipulate în document: • Va crea structuri care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a energie electrice • Va stabili cantitatea minimă obligatorie a rezervelor de combustibili, necesară centralelor electrice pe bază de combustibili fosili • Va organiza licitaţii pentru dezvoltarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi a capacităţilor de transport şi de interconexiune cu ţările vecine • Va aproba Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice • Va promova colaborarea bilaterală şi regională cu privire la asigurarea securităţii aprovizionării cu energie electrică. Autoritățile vor elabora și un Plan de acțiuni, ce va avea drept obiectiv promovarea şi atragerea investiţiilor în dezvoltarea noilor capacităţi de producere a energiei electrice, astfel încât să fie asigurată diversificarea resurselor energetice. De asemenea, în plan vor fi prevăzute măsuri de creştere a eficienţei energetice , inclusiv prin facilitarea implementării unor procese şi echipamente de economisire a energiei electrice, consolidarea structurii de producţie publică şi reducerea ponderii tehnologiilor cu consum excesiv de energie electrică, creşterea ponderii energiei produse din surse regenerabile. Totodată, acțiunile planului vor fi direcţionate pentru menţinerea unui echilibru rezonabil între costurile investiţiilor în infrastructura electroenergetică şi avantajele pentru consumatorii finali. În proiect se menționează că implementarea prevederilor nu necesită alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE)

1300 vizualizări

Data publicării:

12 Ianuarie /2018 15:30

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon