07
12 2015
1059

Armonizarea legislației naționale la cea europeană privind condițiile la locul de muncă continuă

Angajatorii vor trebui să evalueze și, dacă este necesar, să măsoare riscurile generate de agenții fizici (vibrații), la care sunt expuși lucrătorii. În momentul evaluării riscurilor profesionale, ei vor acorda o atenție deosebită unor asemenea elemente, precum sunt nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibraţii mecanice intermitente sau la şocuri repetate. De asemenea, vor fi estimate efectele asupra sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, ce rezultă din interacţiunile dintre vibraţiile mecanice şi locul de muncă. Prevederi în acest sens au fost incluse într-un proiect de decizie a guvernului privind cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, ce decurg sau pot să decurgă din expunerea la vibrații mecanice, elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și expus pentru consultări publice. Proiectul vine să transpună în fapt Directiva Parlamentului European și CE din 25 iunie 2002. Documentul stabilește norme privind vibrațiile mecanice transmise sistemului mînă-braț pe parcurs de 8 ore lucrătoare, precum și întregului corp. Pe baza evaluării riscurilor profesionale angajatorii vor stabili și vor pune în aplicare un plan de măsuri tehnice și organizatorice, menite să reducă la minimum expunerea la vibrații mecanice și riscurile legate de aceasta. Documentul instituie o perioada de tranziție maximă de 5 ani, în care sunt utilizate echipamente de lucru care au fost puse la dispoziţia lucrătorilor înainte de 1 ianuarie 2016 şi care nu permit respectarea valorilor-limită ale expunerii la vibrații, în corespundere cu progresul tehnic sau cu măsurile organizatorice luate. În ceea ce priveşte echipamentele de lucru utilizate în agricultură şi silvicultură, perioada de tranziţie maximă se extinde suplimentar cu cel mult 4 ani. MMPFS menționează că în prezent nu există acte normative naționale, care să reglementeze domeniul acoperit de proiect, astfel că aprobarea de către executiv a deciziei în cauză va fi de un real folos angajatorilor în activitatea de asigurare a protecției lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor, care decurg sau pot să decurgă din expunerea la vibrații mecanice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.