16
10 2015
932

Asiguratorii „fără experiență” de trei ani nu vor putea elibera asigurări auto

Asiguratorii vor trebui să dețină o „practică asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă de cel puțin trei ani, cu excepția cazului când 51% și mai mult din acțiunile asigurătorului sunt deținute de o persoană sau un grup de persoane, fiecare având rating al unei agenții internaționale specializate.” Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern. Potrivit documentului, lista agențiilor internaționale specializate și nivelul minim de rating se aprobă de Autoritatea de supraveghere, adică Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, „Asigurătorul ar putea practica asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă dacă îndeplineşte următoarele cerinţe: a) participă cu mijloace băneşti proprii la contribuţia iniţială a Fondului de compensare; b) participă cu mijloace băneşti proprii, în cote egale, la garanţia bancară externă stabilită de Consiliul Birourilor, obligaţie ce se extinde pe întreaga perioadă în care Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule menţine această garanţie, în conformitate cu criteriile stabilite de Consiliul Birourilor.” c) practică asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă de cel puțin trei ani, cu excepția cazului cînd 51% și mai mult din acțiunile asigurătorului sunt deținute de o persoană sau un grup de persoane, fiecare având rating al unei agenții internaționale specializate. Lista agențiilor internaționale specializate și nivelul minim de rating se aprobă de Autoritatea de supraveghere”. Autorii documentului se așteaptă ca după adoptarea proiectului şi implementarea completărilor se preconizează un impact social şi economic cu trend pozitiv, scrie bani.md. Astfel, accederea pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă a unor asigurători care să dețină o experiență corespunzătoare de minim trei ani în practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă prin deținerea unor abilități profesioniste de instrumentare și regularizare a daunelor și care să corespundă criteriilor și indicatorilor de stabilitate financiară prevăzuți prin actele normative ale autorității de supraveghere pe parcursul a 3 ani va contribui la sporirea încrederii consumatorilor produselor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, precum și evita noi situații de suspiciuni a Consiliului Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurare „Carte Verde” în funcționalitatea Biroului autohton de motoare, stabilitatea financiară și calitatea serviciilor oferite și va constitui o garanție suplimentară pentru îndeplinirea angajamentelor și obligațiunilor asumate de către subiecții emitenți ai polițelor de asigurare internațională „Carte Verde”, în special în perioada de monitorizare stabilită de către Adunarea Generală a Consiliului Birourilor din 28.07.2015. În același timp, neadmiterea eliberării polițelor de asigurare internațională „Carte Verde” de către asigurătorii de curând licențiați și fără o practică de activitate în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto va avea un efect de diminuare a riscului angajării răspunderii Biroul Național, în calitate de garant al onorării obligațiilor de plată a despăgubirilor de asigurare la producerea riscurilor asigurate, asumate de către membrii săi la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, precum și va asigura funcționalitatea instituției în cauză în perioada de monitorizare, se scrie în proiect. Autorii menționează că implementarea prezentului proiect nu va necesita surse financiare suplimentare din Bugetul de Stat.

via | www.realitatea.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.