Știri

Astăzi intră în vigoare o nouă modalitate de prezentare și calcul a RCA

În perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020, asiguratorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de Comisia Națională a Pieței Financiare. Prima de referință este cea care va fi stabilită la încheierea contractelor de asigurare în Sistemul informațional automatizat RCA Data, în funcție de categoriile autovehiculelor, teritoriul utilizării, statutul juridic al posesorului autovehiculului, tipul contractului, vârsta şi vechimea în conducere a asiguratului şi utilizatorului autovehiculului, fără aplicarea sistemului bonus-malus, care va fi aplicat automatizat în funcție de istoricul daunelor individual pentru fiecare asigurat. În Monitorul Oficial din 28 iunie curent a fost publicată Hotărârea CNPF nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Conform documentului, autoritatea de supraveghere cel puțin o dată pe an, în baza datelor statistice, va aproba prima de referință aferentă asigurării de răspundere civilă auto internă și externă. În acest scop, asiguratorii autorizați să practice AORCA vor prezenta CNPF anual, până la data de 15 martie, baza tehnică de calcul aferentă datelor statistice, conform anexei la Metodologia unică de calcul al primei de asigurare de bază a și al coeficienților de rectificare aferenți asigurării de răspundere civilă auto internă și externă. Baza tehnică de calcul se prezintă în format electronic, inițial pentru ultimii 5 ani, ulterior pentru anul precedent, confirmată oficial prin scrisoare cu semnătură olografă/electronică avansată calificată aplicată de organul executiv împuternicit al asiguratorului. Totodată, asiguratorii care au o activitate mai mică de 5 ani, vor prezenta baza tehnică pentru perioada sa de activitate. Documentul mai prevede că asiguratorii vor prezenta anual, până la 1 mai, pe suport de hârtie și în format electronic, calculul primei de asigurare de bază și al coeficienților de rectificare pentru factorii de risc aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă, determinat conform bazei tehnice de calcul aferente datelor statistice, însoțit de nota explicativă și confirmate prin semnătură electronică. Totodată, asiguratorii care nu dispun de informație statistică suficientă necesară pentru calculul actuarial vor aplica o primă de referință stabilită de autoritatea de supraveghere, iar asiguratorii care nu vor întruni, la sfârșitul ultimului an de gestiune, rata de solvabilitate de 120%, vor aplica mărimea primei de referință sau cea a primei de asigurare calculate de asiguratori, potrivit deciziei CNPF. Hotărârea intră în vigoare astăzi, 1 iulie.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

883 vizualizări

Data publicării:

01 Iulie /2019 11:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

aorca | CNPF | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon