12
11 2013
1534

Atenție! Modificări la cerinţele obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA a întreprinderilor penitenciare

Stimați cititori, vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 252-257 din 08.11.2013 a fost publicată Hotărîrea Guvernului RM nr. 870 din 01.11.2013 pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal” . Potrivit acesteia au fost efectuate modificări în unele cerinţe obligatorii pentru a beneficia de scutirea de TVA a întreprinderilor penitenciare. Astfel, pentru a beneficia de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrările pe teritoriul ţării a mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile penitenciare, trebuie să asigure un salariul mediu lunar calculat condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor de cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, calculat luîndu-se în considerare programul complet de lucru. Amintim că cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real începînd cu 01.05.2013 constituie 1400 lei. Pînă la introducerea modificărilor salariul condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor era de cel puțin 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune. Pentru anul 2013 acestă mărime constituie 3850 lei, deci salariul condamnaților nu era mai mic de 1925 lei. Totodată numărul condamnaţilor antrenaţi în procesul de producere şi/sau de prestare a serviciilor trebuie să constituie cel puţin 50% din totalul personalului mobilizat în procesul de producţie şi/sau de prestare a serviciilor. Pînă la introducerea modificărilor numărul acestora constituia cel puțin 80 % din totalul personalului.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.