28
07 2022
146

Atribuțiile Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal

În cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe a fost examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Proiectul se referă la atribuirea statut de monopol fiscal și este pregătit pentru lectura a doua.
 
Conform documentului, respectivul statut este atribuit întreprinderii sau grupului de întreprinderi de stat de către Guvern, la propunerea Comisiei Naționale pentru Monopol Fiscal, în cazul îndeplinirii de către entitate a unor condiții specifice. Statutul se va acorda pentru a permite întreprinderilor să desfășoare în exclusivitate o activitate economică aferentă unor bunuri, servicii, grup de bunuri/servicii în scopul obținerii veniturilor pentru stat.
 
Comisia Națională pentru Monopol Fiscal este un organ colegial fără statut de persoană juridică instituit de Guvern și va îndeplini mai multe atribuții în procesul de acordare a statutului de monopol fiscal. Astfel, Comisia va identifica întreprinderea/ grupul de întreprinderi, care desfășoară activități economice pentru care a fost constatată necesitatea instituirii monopolului fiscal și va estima impactul atribuirii statutului, inclusiv avantajele și dezavantajele economice și de altă natură pe termen scurt, mediu și lung.
 
De asemenea, aceasta va monitoriza anual sectorul economic în care activează entitățile statutul de monopol fiscal și va prezenta Guvernului un raport.
 
Totodată, Comisia poate propune Guvernului retragerea statutului atribuit în cazul în care se constată abateri ale normelor specifice de reglementare a activității stabilite prin actul normativ prin care a fost atribuit statutul de monopol fiscal sau la momentul suprimării circumstanțelor care au determinat constatarea necesității instituirii acestuia.   
 
Comisia va fi formată din 5 membri: câte un reprezentant al Ministerului  Finanțelor (președintele Comisiei), al Ministerului Economiei și Consiliului Concurenței și doi reprezentanți ai societății civile din domeniul economic.
 
Totodată, modul de constituire, organizare și funcționare a Comisiei va fi stabilit de către Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.