Știri

Avizul de atestare a impedimentului justificator ar putea soluționa problemele businessului

Camera de Comerț și Industrie, în conformitate cu art.4 din Legea nr. 393/1999, atestă, prin emiterea unui aviz, circumstanțele survenite ca urmare a unor fenomene ale naturii, acte normative/administrative, acțiuni ori inacțiuni sau a unor alte evenimente în afara controlului debitorului, de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației debitorului în contextul raporturilor contractuale comerciale, în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător.
 
La 2 octombrie curent a intrat în vigoare și Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației,  care determină procedura și modul de atestare a circumstanțelor (evenimentelor) ce au avut loc pe teritoriul RM, drept impediment justificator.

 

Prevederile Regulamentului au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe organizată de CCI.

Astfel, avizul de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației este un act emis de CCI, prin care se confirmă existența sau inexistența impedimentului respectiv. Atestarea impedimentului reprezintă poziția CCI, iar avizul de atestare nu este un act administrativ și nu poate fi contestat în condițiile contenciosului administrativ, nu oferă forță probantă prestabilită și nu exclude admisibilitatea altor probe privind circumstanțele menționate.

 

După cum a informat președintele CCI, Sergiu Harea, documentul a fost elaborat în contextul pandemiei, din cauza căreia a fost stopată activitatea mai multor agenți economici, precum și din cauza secetei care a afectat sectorul agricol. Astfel, în luna martie curent au fost înregistrate 250 de cereri prin care agenții economici au solicitat avizul de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației.

Pentru noi este important ca businessul să-și soluționeze problemele cât mai operativ și eficient, inclusiv prin metode alternative, și să activeze în continuare. Acest aviz poate fi documentul care „împacă” părțile, a menționat președintele CCI.

 

În primul rând, prin acest Regulament se substituie procedura eliberării certificatului ce atestă evenimentul de forță majoră cu cel de „impediment care justifică neexecutarea obligației”, în conformitate cu Codul civil.

 

Pentru obținerea avizului, solicitantul va depune cererea la CCI, la recepționarea căreia se va verifica existența raporturilor contractuale comerciale, clauza contractuală, dacă cel puțin o parte este subiectul activității de întreprinzător, dacă părțile au convenit în scris atestarea circumstanței, notificarea creditorului asupra impedimentului și achitarea tarifului la momentul depunerii cererii. În cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții cererea va fi restituită, însă acest fapt nu limitează dreptul depunerii ei repetate.

 

Regulamentul prevede trei criterii, conform cărora circumstanțele pot fi atestate ca impediment justificator, acestea fiind:

  • caracterul lor excepțional ce a determinat neexecutarea obligațiilor, în afara controlului rezonabil a părții;
  • caracterul lor imprevizibil la semnarea contractului, care nu puteau fi cunoscute la producerea impedimentului în momentul încheierii contractului
  • caracterul lor obiectiv.

 

Președintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCI, Dumitru Postovan, a atras atenția că evenimentele care servesc drept impediment justificator trebuie să se producă exclusiv pe teritoriul RM, iar în cazul impunerii unui embargou pe teritoriul altui stat, agenții economici urmează să se adreseze la organele competente din țările respective.

 

La rândul său, Dumitru Visternicean, vicepreşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, a menționat că, în procesul implementării, acest Regulament ar putea fi îmbunătățit, inclusiv în aspectul ce vizează termenul depunerii cererii.

author icon

Marina Căldare

458 vizualizări

Data publicării:

07 Octombrie /2020 15:52

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon