Știri

BASS 2020 a fost votat în prima lectură

În anul viitor bugetul asigurărilor sociale de stat va avea, atât la venituri, cât și la cheltuieli 23,4 mld. lei. Ieri, 5 decembrie, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat. După cum a menționat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, creșterea veniturilor BASS pentru anul 2020 se estimează cu 9,6% comparativ cu veniturile aprobate pentru anul curent. Totodată, în structura veniturilor bugetului de asigurări sociale de stat, resursele generale vor constitui 63,6%, iar transferurile de la bugetul de stat - 36,4%. În proiectul BASS pentru anul viitor sunt prevăzute măsuri noi de politică socială, cum ar fi majorarea cu 200 lei, începând cu 1 ianuarie 2020, a cuantumului alocaţiei lunare de stat pentru beneficiarii din rândul participanţilor la acţiunile de luptă. Totodată, se prevede extinderea dreptului la alocaţie lunară de stat în cuantum de 500 lei victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă persoanele sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de stat în sistemul național. În același timp, este inclusă revizuirea perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, eșalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulate după realizarea dreptului la pensie. Revizuirea pensiilor va fi finalizată în anul 2023, cu 4 ani mai devreme comparativ cu prevederile legislației în vigoare. În aceste scopuri în BASS sunt prognozate 94 406,5 mii lei. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2020, se prevede majorarea cuantumului alocațiilor de stat pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii cu 40% și persoanelor vârstnice – cu 30%, pentru care în BASS sunt estimate cheltuieli în mărime de 79 644,4 mii lei. Se va majora și pensia de urmaș copiilor până la vârsta de 23 ani, de la 50% până la 75%, pentru care sunt estimate mijloace financiare în sumă de 36 846,2 mii lei. Totodată, va fi stabilită indemnizația lunară pentru soțul supraviețuitor în cazul decesului asiguratului beneficiar al dreptului la pensie pentru limită de vârstă. Potrivit proiectului, contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii este stabilită în mărime de 10740 lei, iar persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual vor achita 2736 lei anual.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

936 vizualizări

Data publicării:

06 Decembrie /2019 11:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon