02
10 2014
1584

BM recomandă Moldovei să-și însănătoșească sectorul financiar și să-și sporească competitivitatea

Deși,în prima jumătate a anului 2014, economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere a PIB-ului de 3,9% și poziția Moldovei pe plan extern continuă să fie puternică, Banca Mondială a menținut prognoza de creștere economică de 2 la sută pentru anul curent, făcută la începutul anului.

Ruslan Piontcovscky, economist superior al Băncii Mondiale pentru Moldova, a spus că riscurile de scădere a cadrului macroeconomic persistă și acestea se vor accentua în următoarele luni, pe fundalul provocărilor regionale, reducerii creșterii economice în țările partenere comerciale, precum ar fi Federația Rusă și Ucraina, unde cererea la produsele moldovenești este în scădere. De asemenea, mai puțin favorabil devine mediul de finanțare. Pentru anii 2015-2017 BM prognozează o accelerare a procentului de creștere economică pînă la nivelul de 3-5 la sută anual.

Experții BM menționează, că politicile monetare promovate de BNM sunt în concordanță cu ținta de inflație de 5 plus-minus 1,5 procente. Către sfîrșitul lunii august, prețurile de consum au sporit cu 5,1 procente de la an la an. Consumul intern redus, recolta agricolă bună și restricțiile impuse de Rusia la importurile unor produse agro-alimentare din Moldova, introduse în iulie-august, au contribuit la apariția presiunilor dezinflaționiste, ele fiind diminuate de deprecierea monedei naționale în raport cu dolarul SUA și euro. În ianuarie-septembrie rezervele valutare au scăzut cu 4,4 procente, dar se mențin la un nivel de acoperire a importurilor de peste 5 luni.

În opinia BM, Moldova trebuie să continue implementarea unor politici macroeconomice prudente cu deficite fiscale mici și un curs de schimb flexibil, subordonat inflației, pentru a se proteja de vulnerabilitățile externe.

Stabilitatea și transparența sectorului financiar continuă să constituie principalele provocări, în ceea ce privește politicile interne. Calitatea insuficientă a portofoliului de credite, împreună cu îngrijorările legate de lichiditate și de suficiența capitalului, mențin riscurile financiare la un nivel ridicat, în cazul anumitor bănci. Mai mult ca atît, este esențială efectuarea unor reforme structurale puternice în toate sectoarele economiei, în vederea îmbunătățirii competitivității țării. Liberul schimb cu UE oferă noi oportunități de a beneficia de o deschidere și de o integrare mai profundă în economia globală, – a menționat managerul de țară al BM pentru Moldova Alex Kremer.

Kremer a mai spus, răspunzînd la o întrebare a jurnaliștilor, că BM va conlucra cu guvernul și după alegeri, indiferent de culoarea politică, dacă acesta va fi ales în mod democratic și, cum va fi instalat noul guvern, își va începe activitatea, vor fi lansate noi proiecte în Moldova, care se vor implementa cu finanțarea Băncii Mondiale.

De la momentul aderării RM la BM, în 1992, au fost alocate peste 1 mlrd dolari SUA pentru implementarea în țară a 49 proiecte. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 8 proiecte active cu un angajament total de 235,2 mil. dolari SUA. Printre domeniile susținute se numără reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, educația, asistența socială, e-guvernarea, sănătatea, agricultura, mediul ambiant și altele. Corporația Internațională de Finanțare a investit suma de 233 mil. dolari SUA în 24 proiecte din diverse sectoare, iar Agenția de Garantare Multilaterală a Investițiilor a oferit garanții în valoare totală de 95 mil. dolari SUA. Ambele instituții fac parte din Grupul Băncii Mondiale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.