01
04 2014
4812

Camera Înregistrării de Stat a publicat statistica întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova

Camera Înregistrării de Stat a publicat statistica întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, conform căreia, la data de 01.01.2014, Registrul de stat conţine informaţii despre 164 566 persoane juridice şi întreprinzători individuali, dintre care: 84 410 societăţi cu răspundere limitată 65 134 întreprinzători individuali 4 664 societăţi pe acţiuni 3 987 cooperative (cooperative de producţie, cooperative de consum şi cooperative de întreprinzător) 1 524 întreprinderi de stat şi municipale 1 735 organizaţii necomerciale 3 112 altele (filiale, reprezentanţe, societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită, întreprinderi de arendă, întreprinderi intergospodăreşti, colhozuri, asociaţii de gospodării ţărăneşti şi alte întreprinderi)

Întreprinderile înregistrate în anii 2000 - 2013

Evoluţia numărului de întreprinderi înregistrate în anii 2012 - 2013

Întreprinderile radiate în anii 2000 - 2013


Evoluţia numărului întreprinderilor radiate din Registrul de stat în anii 2012 - 2013

Numarul întreprinderilor înregistrate de OT Chişinău şi oficiile teritoriale în anii 2009 - 2013


Evoluţia înregistrării întreprinderilor de OT Chişinău şi oficiile teritoriale în anii 2009 - 2013

Structura numărului de întreprinderi înregistrate în anul 2013

Numarul întreprinderilor radiate de OT Chişinău şi oficiile teritoriale în anii 2009 - 2013

Evoluţia întreprinderilor radiate de OT Chişinău şi oficiile teritoriale în anii 2009 - 2013


Structura numărului de întreprinderi radiate în anul 2013

Genurile de activitate declarate la momentul înregistrării pînă la data de 01.01.2014

Numărul întreprinderilor din Registrul de stat la 01.01.2014 (cu descifrare pe unităţile administrativ-teritoriale)

Investitii straine în capitalul social (1994 –01.07.2013)


Evoluţia înregistrării întreprinderilor cu investiţii străine şi a capitalului investit în capitalul social în perioada anilor 01.01.1994 - 01.07.2013

Notă: în numărul întreprinderilor înregistrate nu se includ întreprinderile radiate din Registrul de stat


Sortare după numărul de întreprinderi


Sortare după investiţiile în capitalul social


Distributia investitiilor în capitalul social pe regiuni în I semestru anul 2013

via cis.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.