Știri

Campania antitutun ia amploare

Autoritățile își propun ca până în anul 2019 să instituie un sistem național de supraveghere și monitorizare a tendințelor morbidității și mortalității legate de consumul articolelor din tutun, precum și a producerii, promovării, comercializării, a politicilor de prețuri și de taxare a articolelor din tutun și a sancțiunilor privind încălcarea legislației din domeniu. Aceasta este prevăzută în Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial de vineri, 8 decembrie curent. Documentul mai prevede organizarea măsurilor ample de informare și educare a populației privind impactul asupra sănătăţii, cel social și economic a consumului de tutun. În acest fel, autoritățile intenționează ca până în anul 2021 să crească ponderea populației generale care posedă aceste cunoștințe până la 75%, iar a copiilor și tinerilor până la 95%. De asemenea, în program este prevăzută și reducerea morbidității și mortalității cauzate de fumat și de expunerea la fumul de țigară pentru toate grupurile de populație, prin menținerea respectării interdicțiilor privind fumatul în locurile publice și realizarea locurilor de muncă libere de fumat. Totodată, instituțiile responsabile vor identifica și include în programe de consiliere până la 80% din populația fumătoare. În același timp, începând cu 1 ianuarie 2018, se vor implementa cerințele privind etichetarea, prezentarea avertismentelor de sănătate, a altor informații ce trebuie să apară pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior, cu introducerea pictogramelor de avertizare pe ambalajele articolelor din tutun și cu creșterea dimensiunii existente a acestora cu cel puțin 50-75%. Un alt obiectiv constă în reducerea, până în anul 2021, a costurilor pentru economie prin asigurarea evidenței și interzicerea importului ilicit al produselor din tutun și produselor conexe. Ministerul Finanțelor va veni cu propuneri privind impozitarea produselor ce conțin tutun, pentru a fi examinate în cadrul elaborării Obiectivelor politicii fiscale și vamale pe termen mediu ca parte componentă a Cadrului bugetar pe termen mediu. Pe lângă implementarea Programului, hotărârea Guvernului mai prevede crearea unui Consiliu Național Coordonator în domeniul controlului tutunului, membri ai căruia vor fi reprezentanți ai ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Educației, Culturii și Cerecetării, IPNA Teleradio-Moldova etc. Acest Consiliu va eficientiza comunicarea și colaborarea intersectorială în fortificarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului. Scopul general al Programului constă în ameliorarea stării de sănătate a populației prin reducerea consumului de tutun și de produse conexe, precum și prin asigurarea punerii în aplicare a Convenției-cadru la care Republica Moldova a aderat în anul 2009, a protocoalelor la Convenția dată și a legislației Uniunii Europene în domeniul controlului tutunului. Costul estimativ al Programului este de circa 28535,0 mii lei, iar banii vor fi alocați atât din bugetul de stat, din FAOAM, cât și din proiecte și granturi externe. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, fumatul ucide anual cca 6 mil. de oameni, inclusiv peste 1,2 mil. de europeni. Această cifră nu include alte 700 mii de oameni care vor deceda din cauza expunerii la fumul de tutun, printre care 150 mii de copii. Tot aceleași date arată că în Republica Moldova există o incidență globală de creștere lentă în rândul populației a bolilor netransmisibile, pentru care fumatul este un factor de risc major. Doar în ultimii 10 ani incidența cancerului în Republica Moldova a crescut de 1,4 ori, dar este în creștere și prevalența pacienților cu boli cardiovasculare, boli respiratorii obstructive cronice, diabet, cu boli ale aparatului digestiv, în special a cirozelor și cancerului hepatic etc., în a căror apariție fumatul este un factor predominant. Reamintim că la 31 mai 2016 a intrat în vigoarea legea care interzice fumatul în locurile publice.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

821 vizualizări

Data publicării:

11 Decembrie /2017 14:43

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon