Știri

Câștigurile salariale în anul 2019

Biroul Național de Statistică a încheiat analiza câștigului salarial mediu lunar nominal brut per salariat în anul 2019. Conform datelor publicate,  acesta a constituit 7233,7 lei, în creștere cu 15,4% comparativ cu anul 2018, iar câștigul salarial mediu lunar nominal net a fost de 6010,1 lei,  fiind cu 16,9 % mai mare decât cel înregistrat cu un an mai devreme.

Costul mediu lunar al forței de muncă pe parcursul anului 2019 a constituit 8852,8 lei pentru un salariat, cu 12,9% mai mult decât în anul 2018. Totodată, numărul salariaților la 31 decembrie 2019 a constituit 742,1 mii persoane, cu 0,4 % mai mult față de 31 decembrie 2018.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar brut au fost înregistrate în domeniul informații și comunicații – 15785,4 lei, de 2,2 ori mai mult decât media pe țară, precum și în activități financiare și de asigurări – 13203,5 lei, dar și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 12333,1 lei.

În același timp, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar au fost în agricultură, silvicultură și pescuit – 4768,7 lei (cu 34,1% mai puțin decât media pe țară), activitățile de cazare și alimentație publică – 4973,0 lei (fiind cu 31,3% mai mici comparativ cu cel mediu) și în domeniul artei, activităților de recreere și de agrement – 5195,6 lei (cu 28,2% mai puțin).

Impozitele și taxele obligatorii pe salariu (impozitul pe venitul persoanelor fizice, contribuțiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele individuale de asigurare obligatorie de asistență medicală) au constituit 16,9% din totalul câștigului salarial brut.

Cercetarea mai arată că, în profil teritorial, câștigul salarial mediu lunar brut în anul 2019 s-a situat sub media pe economie în toate unitățile administrativ teritoriale/ raioanele, cu excepția mun. Chișinău, unde indicatorul a constituit 8686,4 lei.  Cele mai scăzute salarii s-au înregistrat în raioanele Basarabeasca (4986,7 lei, cu 31,1% mai puțin decât media pe țară), Briceni (5078,3 lei, cu 29,8% mai puțin), Fălești (5121,0 lei cu 29,2% mai puțin).

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Biroul Naţional de Statistică al RM

589 vizualizări

Data publicării:

26 August /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon