06
07 2022
877

Categoriile de vulnerabilitate energetică vor fi stabilite de Guvern

În scopul oferirii unor compensații pentru prețurile la energie consumatorilor vulnerabili de energie și finanțarea programului menit să acorde sprijin consumatorilor vulnerabili pentru eficientizarea consumului de energie prin acordarea subvențiilor pentru înlocuirea aparatelor electrocasnice, se propune crearea Fondului de reducere a vulnerabilității energetice (Fond).
 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul legii privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, scopul căreia este reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor vulnerabili.

 

Conform proiectului, principalele obiective ale inițiativei sunt sporirea nivelului de accesibilitate la resursele energetice; prevenirea şi combaterea sărăciei energetice şi excluziunii sociale; securizarea alimentării cu gaze naturale, energie termică și energie electrică a consumatorilor vulnerabili; creșterea eficienței consumului casnic de resurse energetice; promovarea utilizării aparatelor electrocasnice eficiente din punct de vedere al consumului energetic.

 

Sursele de finanțare a Fondului, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, vor fi bugetul de stat în limita alocațiilor aprobate anual prin legea bugetului de stat; fonduri europene sau alte surse de asistență externă; alte surse ce nu contravin legislației. Menționăm, Regulamentul privind gestionarea mijloacelor Fondului urmează a fi elaborat și aprobat de Guvern.

 

Printre măsurile de protecție socială destinate consumatorului vulnerabil în sensul proiectului propus pentru consultări publice vor fi compensația lunară pentru prețurile la energie sub formă de ajutor financiar la factură pentru acoperirea unei părți din cheltuielile la consumul de energie termică în sistem centralizat, la consumul de energie electrică și/sau gaze naturale. Valoarea compensației, potrivit autorilor proiectului, se va stabili în funcție de prețurile la energie, cu posibilitatea de a fi revizuită și stabilită periodic de Guvern.

 

Totodată, se propune oferirea subvenției pentru eficientizarea consumului de energie sub formă de sprijin financiar unic pentru acoperirea unei părți din costul de înlocuire, în cadrul unei locuințe, a aparatelor electrocasnice depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate electrocasnice eficiente din punct de vedere energetic.

 

Proiectul prevede crearea Registrului vulnerabilității energetice – platformă online ce urmează a fi dezvoltată de Guvern pentru încadrarea consumatorilor casnici în categorii de vulnerabilitate energetică. Consumatorii se vor înregistra în respectivul registrul în modul ce urmează a fi stabilit de Guvern și vor furniza informațiile necesare pentru încadrarea în categoria de vulnerabilitate energetică. Registrul va include date despre profilul consumatorilor, în baza cărora fiecare dintre ei va fi încadrat în una din categoriile de vulnerabilitate stabilite de Guvern.

 

În sensul legii ce urmează a fi examinată și aprobată de Guvern și, ulterior, în Parlament, consumator vulnerabil de energie se va considera consumatorul casnic, persoană singură sau familie, care, din motive de venituri insuficiente, componență a familiei, mărimea familiei sau alte criterii, necesită măsuri de protecție socială pentru a-și asigura nevoile energetice casnice la consumul de gaze naturale, energie termică și energie electrică.

 

Este preconizat că legea va fi pusă în aplicare la 1 septembrie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.