12
02 2014
1095

CCI a Moldovei a preluat experienţa Germaniei în domeniul recalificării şi formării profesionale

Relaţiile de colaborare dintre Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi organizaţia germană de experţi CIM – Centrul Internaţional pentru Migrare, precum şi posibilitatea extinderii acestei colaborări a constituit subiectul de bază al întrevederii pe care astăzi a avut-o conducerea CCI a Moldovei cu coordonatorul CIM, Olga Ivcianski, informează MOLDPRES. Preşedintele CCI a Moldovei, Gheorghe Cucu, a menţionat oportunitatea preluării practicilor germane în diferite domenii de activitate, în special referindu-se la recalificarea şi formarea profesională a cadrelor pentru întreprinderi.
"CCI a Moldovei şi Centrul Internaţional pentru Migrare sînt buni parteneri deja de peste 10 ani, perioadă în care 5 experţi ai CIM le-au împărtăşit experienţa lor colaboratorilor noştri. Datorită acestei colaborări, CCI şi-a îmbunătăţit politicile, structura, iar în anul 2008, cu aportul expertului CIM Sergej Korsowezki, în cadrul instituţiei camerale a fost creat Centrul de Formare Continuă (CFC). Programele desfăşurate împreună cu partenerii din Germania sînt viabile şi după finisarea proiectelor, ceea ce este semnificativ. Sîntem recunoscători CIM pentru suportul oferit şi ne dorim extinderea cooperării",
a menţionat Gheorghe Cucu. Expertul CIM Sergej Korsowezki activează la CCI a Moldovei din anul 2007. „Consider că obiectivul misiunii mele la CCI a fost atins, deoarece la momentul actual Centrul de Formare Continuă este o subdiviziune eficientă a CCI, cu o strategie concretă de dezvoltare. Dacă iniţial la CFC activa o singură persoană, acum numărul angajaţilor a crescut, fiecare dintre ei fiind responsabil de un anumit sector specific. Pe lîngă tradiţionalele cursuri, am reuşit să realizăm, în premieră pentru Moldova, diverse proiecte de instruire, printre care: Programul moldo-german de sporire a calificării managerilor, Proiectul pentru pregătirea instructorilor-formatori pentru întreprinderi, Şcoala excelenţei trainerilor ş.a. Deşi în aprilie curent misiunea mea în Moldova se încheie, voi continua colaborarea cu CFC. Activitatea CCI este foarte complexă, incluzînd nu doar prestarea serviciilor de formare continuă, ci şi de expertiză, evaluare, organizare a expoziţiilor şi misiunilor economice etc. – domenii care ar putea fi extinse în cadrul cooperării cu CIM", a opinat sursa citată. Olga Ivcianski, coordonator regional pentru R. Moldova, Ucraina şi Belarus al Centrului Internaţional pentru Migrare, a apreciat înalt rezultatele colaborării dintre cele două organizaţii, accentuînd că CCI a Moldovei este un partener important pentru CIM. Părţile au convenit să întreprindă acţiuni comune în vederea valorificării oportunităţilor de colaborare. Pe parcursul anului 2013 Centrul de Formare Continuă şi filialele CCI au organizat circa 150 de seminare, traininguri, cursuri, programe şi stagii, la care au participat circa 4000 de persoane, notează MOLDPRES.

via moldpres.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.