06
04 2015
1172

Ce măsuri au fost luate privind procesul de efectuare a controalelor de stat

Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului, împreună cu Cancelaria de Stat, va oferi asistență în revizuirea metodologiilor sectoriale de planificare a controalelor în cadrul companiilor din Republica Moldova. Această decizie a fost luată după ce prim-ministrul Chiril Gaburici a solicitat organelor abilitate cu funcție de control ajustarea și perfecționarea Metodologiilor sectoriale de planificare a controlului de stat. Astfel, în urma efectuării unei analize independente, la unele autorități au fost constatate anumite neconcordanțe cu „Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului, ceea ce generează dificultăți în aplicarea acestora pentru asigurarea unei transparențe sporite a controalelor. Mai mult de 15 metodologii urmează a fi revizuite și aprobate în decurs de 30 de zile. Ca urmare a acestei intervenții, controalele vor fi mai transparente, fiind limitat riscul de abuzuri și corupției. Astfel va fi asigurat un grad mai mare de previzibilitate pentru antreprenori, se menționează într-un comunicat al Secretariatul Consiliului Economic al Prim-ministrului. Un alt impact pozitiv generat de ajustarea Metodologiilor sectoriale va fi evaluarea obiectivă de către autorități a nivelului de risc în cadrul companiilor, dar și monitorizarea punctuală a companiilor care comit încălcări și devieri de la reglementările stabilite. Astfel, fiecare autoritate va prezenta Guvernului spre aprobare, în termen de 30 de zile, metodologiile sectoriale. Registrul de Stat al Controalelor (www.controale.gov.md) este platforma aflată în gestiunea Cancelariei de Stat, elaborată pentru mediul de afaceri, cu scopul de a aduce o transparență maximă în procesul de efectuare a controalelor, de a ajuta antreprenorii să își cunoască drepturile și de a reduce riscul de abuzuri din partea instituțiilor statului. Această platforma include, în prezent, registrele de control a 22 organe abilitate cu funcții de control și conține informația privind toate etapele controlului de la planul de control până la rezultatele acestuia și contestațiile făcute de persoanele supuse controlului.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.