08
04 2015
1966

Cel de al II-lea Congres Național al Contabililor: ”Profesia contabilă – viziune pentru viitor”

La data de 4 Aprilie – Ziua Națională a Contabilului, Asociația Auditorilor și Consultanților în Management ”EcoFin Consult a organizat cel de al II-lea Congres National al Contabililor, cu genericul: ”Profesia contabilă – viziune pentru viitor”.

Co-organizator al acestui eveniment fiind Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), iar partenerul media — P.P. „Monitorul Fiscal FISC.MD”, care reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Organuzat în scopul reflectării tradiției frumoase de valorificare a profesiilor contabile și de audit, evenimentul a găzduit mai mult de 1600 de participanți și oaspeți, reprezentanți ai Guvernului, ai ministerelor, contabili și auditori practicieni din toată țara, funcționari fiscali, membri ai asociațiilor profesioniste, cadre didactice și savanți din domeniile respective, oaspeți de onoare din alte țări.

Prezent la eveniment,Chiril Gaburici, Prim-ministru al Republicii Moldova, a salutat participanții la Congres, apreciind înalt munca asiduă și nobilă a contabilului, a vorbit despre planurile Guvernului cu referire la dezvoltarea profesiei și le-a dorit tuturor participanților sănătate și muncă rodnică, să avem ce povesti la bătrînețe copiilor și nepoților noștri despre ceia ce am făcut pentru binele țării noastre.

Constat cu satisfacție, că Congresul Național al Contabililor este la a doua desfășurare, — a subliniat la deschiderea evenimentului Președintele Asociașiei ”EcoFin Consult”, Maria Vîrjnevschi. – Primul Congres a avut loc la 2 aprilie 2013 și a evidențiat multitudinea problemelor, cu care se confruntă profesia contabilă în țara noastră, a trasat unele concepte tangențiale ale profesiei, a făcut apel de consolidare către toți reprezentanții acestei profesii, schimbarea atitudinii autorităților, angajatorilor și, în general, a societății față de această profesie.

Organizatorii Congresului au raportat despre activitatea în vederea implementării Hotărîrii adoptate în cadrul I-lui Congres. Așadar, a fost prezentată către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propunerea de a examina problemele abordate în scopul înlăturării discriminărilor admise pe parcursul anilor față de contabilii din institutiile bugetare la calcularea pensiilor de vîrstă, precum și de neatribuire a acestora la categoria funcționarilor publici, răspunsul Ministerului nefiind unul sătisfăcător pentru profesioniști.

Referitor la constituirea și înregistrarea unui sindicat al contabililor, s-a menționat că, Asociația ”EcoFin Consult” întrunește 1 000 de membri și, respectiv, este prematur de a pune în discuție acest obiectiv. Sîntem în așteptarea cererilor din partea profesionoștilor, — a remarcat Maria Vîrjnevschi.

Obiectivul, ce ține de o nouă redacție a Codului Fiscal și includerea în acesta a unui titlu special ”Plăți sociale”, este în proces de realizare.

S-au întreprins un set de acțiuni în vederea creării unei atitudini responsabile față de profesia contabilă, astfel fiind înaintați reprezentanți ai profesiei în componența Consiliului Consultativ al Serviciului Fiscal de Stat. S-a solicitat includerea reprezentanților profesiei contabile și în componența Consiliului Consultativ din cadrul Ministerului Finanțelor. Deci, în domeniul contabil se observă o evoluție, dar nu toate acțiunile profesioniștilor au avut succes.

În cadrul Congresului s-a vorbit despre multitudinea problemelor particulare, cu care se confruntă contabilul practician în munca lui de zi cu zi – schimbări legislative multiple, norme legislative dubioase, schimbarea termenelor pentru prezentarea rapoartelor fiscale, în care se dublează datele prezentate către diferite instituții de stat… de asemenea, s-a menționat despre procesul de conformare cu noile cerințe și norme contabile internaționale, care apar în contextul european și cu care Moldova se asociează, precum și despre necesitatea ”statutării” a tot ce privește interesele profesionale în cariera de contabil, în general, și a rolului deosebit al profesiei contabile în economia moldovenească, în particular.

S-a constatat că, nu s-a făcut tot posibilul, în special, de către asociațiile profesioniste în domeniu, pentru valorificarea profesiei contabile, din cauza lipsei de solidaritate a comunității profesionale contabile, dar și a autorităților, care trebuia să înlăture acest impediment.

Programul Congresului a inclus mai multe teme.La încheierea celui de al II-lea Congres Național al Contabililor a fost votată o nouă Hotărîre. ”Armata de luptători” – cum au fost numiți contabilii participanți la Congres de către unul din oratori – are susținerea Congresului Național pentru realizarea noilor acțiuni în scopul dezvoltării profesiei.

2 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.