25
01 2016
849

Cerințele de comercializare a produselor pentru construcții vor fi ajustate la standardele europene

O versiune îmbunătățită a proiectului Reglementării tehnice privind cerințele minime de comercializare a produselor pentru construcții propune pentru consultări publice Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Proiectul elaborat se încadrează în implementarea Planului de acțiuni privind realizarea Acordului de Asociere, semnat de republica Moldova cu UE, ajustării la regulile aplicate pe piața UE în acest domeniu. Astfel, potrivit proiectului, construcţiile trebuie să corespundă, atît în ansamblu, cît şi pe părți separate, utilizării preconizate, luînd în considerație sănătatea şi siguranța persoanelor implicate în exploatarea acestora, pe tot parcursul ciclului de viață al construcțiilor. În condițiile unei întrețineri normale, construcţiile trebuie să îndeplinească cerințele fundamentale aplicabile pe o durată de utilizare rezonabilă, din punct de vedere economic. Toate grupele de produse utilizate în domeniul construcţiilor vor fi supuse, în mod obligatoriu, evaluării conformităţii. Iar folosirea produselor de construcții fără certificarea acestora se prevede a fi interzisă. La lucrările de construcţii se vor folosi produse tradiţionale, precum şi altele noi, pentru care există evaluări tehnice corespunzătoare. Proiectul Reglementării tehnice stabilește cerinţe fundamentale pentru toate grupele de produse de construcție, deoarece calitatea lucrărilor de construcţie constituie rezultanta caracteristicilor de comportare în exploatare a tuturor produselor încorporate într-o lucrare de construcție. Este vorba de 7 cerințe, ce pot influenţa caracteristicile esenţiale ale unui produs pentru construcţii. Și în primul rînd, rezistența mecanică, ce ar exclude prăbușirea întregii construcții sau a unei părți a acesteia. De asemenea, construcțiile sau părțile acestora trebuie să facă față cerințelor ce țin de securitatea la incendiu, să nu reprezinte o amenințare pentru igiena și sănătatea utilizatorilor și mediului pe parcursul ciclului de viață al construcțiilor, dar și în procesul demolării. Aici se are în vedere să nu producă emisii de substanțe periculoase, de compuși organici volatili, de gaze toxice, inclusiv cele cu efect de seră sau de particule periculoase în aerul din interior sau în atmosferă, de radiații periculoase. Prezența unor mirosuri specifice și depăşirea nivelului cîmpului electrostatic la suprafaţa materialelor polimerice în condiţiile exploatării construcțiilor urmează a fi strict interzisă. Și de asemenea o cerință foarte importată este că încăperile dintr-o lucrare de construcție trebuie să asigure economia de energie electrică și termică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.